loader

CIS SEMINÁŘ: JAK PRACOVAT SE ŽÁKY S ODLIŠNÝMI POTŘEBAMI


Cílem semináře je podívat se na to, jak přistupovat k dětem, které potřebují vyšší míru porozumění.


PRO VELKÝ ZÁJEM PŘIDÁVÁME NOVÝ TERMÍN. 


Termín:
14. 12. 2022 (9:00 – 15:00 hod)

Místo: Školská 32, Praha 1

Organizátor: Centrum Informační Společnosti, s.r.o.

Lektorka: Mgr. et Mgr. Iva Stratilová, MBA

Cílová skupina: učitelé mateřských, základních a středních škol, asistenti pedagoga

Bližší obsah:
Integrace a inkluze pro Vás určitě nejsou cizími pojmy, ale jak v reálu přistupovat k žákům, co potřebují „trochu inkluze“ a porozumění i ve svém životě? Jak je opravdu zapojit do třídního kolektivu, když jejich zázemí je – z různých důvodů – jiné? Blíže se zaměříme na žáky s poruchou chování, osvětlíme rozdíly mezi specifickými a nespecifickými poruchami chování a budeme rovnou hledat činnosti, nápady a cesty, které mohou prospět žákům, ale i nám učitelům a asistentům. Další skupinou, na kterou se zaměříme jsou děti vietnamské a z Ukrajiny. Cílem bude podívat se na odlišnosti, které mohou být bariérou, mimo tu jazykovou. Program je primárně určen pro asistenty pedagoga a všechny učitele ze základní i střední školy s proaktivním přístupem k tématu.

Pokud nebude možné, aby seminář proběhl prezenčně, bude se konat on-line formou.

Max. počet účastníků: 12

Cena semináře: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Ing. Daniela Spiesová, Ph.D. , e-mail: daniela.spiesova@ciskurzy.cz.

Přihlaste se, prosím, prostřednictvím odpovědního formuláře. 

Přihláška na akci: