loader

Školní poradenské pracoviště na ZŠ

 

Školní poradenské pracoviště by mělo pro potřeby školy fungovat na každé škole. Někde je jeho role spíše formální, jinde velmi funkční. Pojďme pracovat na tom, jak vybudovat to druhé. V rámci webináře bude představeno legislativní ukotvení poradenských služeb v ZŠ, proces samotného vybudování poradenského pracoviště, organizační struktura a spolupráce ŠPP s vedením školy. Dále bude věnován prostor rolím jednotlivých poradenských pracovníků ve škole (výchovný poradce, metodik prevence, školní speciální pedagog, školní psycholog), jejich standardním činnostem i možnostem, jak poradenské služby ve škole koordinovat.

 

termín: 18. 5. 2021 od 9 do 13 hodin

organizátor: Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

lektor: Mgr. Lucie Hemer

cílová skupina: pracovníci školních poradenských pracovišť, pedagogové

 

Přihlášky zasílejte do 15. 5. 2021 na: lucyhemer@gmail.com.

 

Z důvodu epidemie COVID 19 budou až do odvolání setkání realizována on-line formou. Odkazy budou zasílány spolu s pozvánkou několik dní před konáním akce přihlášeným účastníkům. Počet míst je omezen, rozhoduje pořadí přihlášení. Kurzy jsou určené pouze pro pedagogické pracovníky, kteří pracují v MŠ, ZŠ a SŠ Středočeského kraje a jsou pro tyto účastníky zdarma. Při přihlášení, prosíme, uveďte v mailu také adresu Vaší školy.