loader

Diferenciace výuky

 

Vymezení pojmu, materiální a personální podmínky, konkrétní náměty, jak diferenciaci výuky realizovat, představení pomůcek, které lze při výuce používat, využívání moderních technologií, diferenciace výuky při on-line vzdělávání, diskuze.

 

termín:  7. 5. 2021 od 14 do 17 hod

organizátor: Pedagogicko-psychologická poradna Kolín

lektorka: Mgr. Tereza Kaltounková

cílová skupina: pedagogičtí pracovníci základních škol

 

Přihlášky zasílejte do 2. 5. 2021 na: t.brezovska@seznam.cz.

 

Z důvodu epidemie COVID 19 budou až do odvolání setkání realizována on-line formou. Odkazy budou zasílány spolu s pozvánkou několik dní před konáním akce přihlášeným účastníkům. Počet míst je omezen, rozhoduje pořadí přihlášení. Kurzy jsou určené pouze pro pedagogické pracovníky, kteří pracují v MŠ, ZŠ a SŠ Středočeského kraje a jsou pro tyto účastníky zdarma. Při přihlášení, prosíme, uveďte v mailu také adresu Vaší školy.