loader

Modularizace jako podpora flexibilní vzdělávací cesty

tematická oblast: Odborné vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli

11. 11. 2020 13.00-14.30

Modularizace je jeden z nástrojů podporujících flexibilní vzdělávací cestou jednotlivce a umožňující pružnější reakci na aktuální vývoj a potřeby trhu práce. Webinář si klade za cíl zprostředkovat zkušenosti SŠ i VOŠ, které modulárnímu způsobu přišly v minulosti na chuť a několik let jej úspěšně využívají. Smyslem webináře je rovněž podpořit sdílení vrstevnické zkušenosti a přenos inspirativní praxe: http://www.nuv.cz/p-kap/podzimni-serie-webinaru-p-kap

bližší informace zde