loader

IKAP II FESTIVAL VIRTUÁLNÍ REALITY


Festival je zaměřen na vybrané aplikace virtuální reality, jejich prezentaci školám a diskuzi s pedagogy o tom, jak mohou tyto moderní technologie využít ve výuce.

 Festival VR.jpg

Termín: 3. 2. 2023 (8:30 – 14:00 hod.)

Místo: Střední odborné učiliště Hluboš, Hluboš 178 

Organizátor: IKAP II Středočeského kraje / VÚPI, z.ú.

Lektor: Jakub Stejskal, Jan Husák, Martin Kotek (střídají se)

Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci gymnázií, SOŠ a SOU, ředitelé a další pedagogičtí pracovníci, žáci škol a pro podporu využívání VR ve výuce na školách doporučujeme také zapojení ICT koordinátora (jehož náplní práce by mělo být metodicky pomáhat kolegům v integraci ICT do výuky většiny předmětů; doporučovat a koordinovat další ICT vzdělávání pedagogických pracovníků; koordinovat užití ICT ve vzdělávání; koordinovat nákupy a aktualizace software; v souladu se školním vzdělávacím programem zpracovávat a realizovat ICT plán škol).

Bližší obsah:
Po úvodní přednášce o virtuální a rozšířené realitě následují názorné ukázky využití tohoto nástroje ve výuce matematiky, chemie, anglického jazyka či jiných předmětů. Představena bude např. virtuální prohlídka jakéhokoliv města na Zemi, které si účastníci vyberou (Google Earth), virtuální prohlídka lidského těla (Human Atlas), aplikace s technickým zaměřením Škoda Auto, výlet po starověkém Egyptě (Nefertari: Journey to Eternity) a virtuální procházka vesmírem (A walk through the universe).

Součástí Festivalu virtuální reality bude i velmi oblíbený turnaj v české virtuální hře BeatSaber, která dobyla svět.

O svých zážitcích a různých možnostech zapojení virtuální a rozšířené reality do výuky budou pedagogové moci v rámci workshopu debatovat s přítomnými odborníky - vývojáři a lektory. Účastníci získají informace o využití ICT vybavení, které škola získá díky svému zapojení do projektu „IKAP II Středočeského kraje".

Max. počet účastníků: neomezeno

Cena festivalu: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Martina Perutková, tel.: 604 516 596, e-mail: perutkova@vupi.cz.