loader

visk webiNÁŘ: ZACHRAŇ JÍDLO


Vzdělávací program přináší řadu tvůrčích nápadů pro podporu polytechnického vzdělání ve školách. Webinář vedou tři zkušení lektoři, kteří se věnují ve své praxi rozvoji klíčových kompetencí u dětí, podpoře polytechnického vzdělávání a environmentálním tématům. Akce poskytne řadu impulsů využitelných v rámci běžného programu mateřských a základních škol, s jejichž pomocí lze v dětech aktivovat vztah k životnímu prostředí i probudit lásku k přírodě.

 

termín: 26. 11. 2021 (9:00 – 14:00 hod.)

místo: ONLINE

organizátor: Vzdělávací institut Středočeského kraje

lektor: PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA, Ing. Markéta Lážnovská, David Hájek

cílová skupina: učitelé MŠ a 1. stupně ZŠ

bližší obsah:
1. část "Šikovnost rukou se mění v šikovnost myšlení."

 • smysl a podstata rozvoje manuálních dovedností dětí, manipulace s předměty, pozorování přírody, rozvoj logického a operačního myšlení
 • činnostní učení a jeho vliv na rozvoj klíčových kompetencí
 • význam tvořivé hry pro pochopení chodu činností a jejich výsledků
 • příklady z praxe, činnosti a aktivity, rozvoj sebeuvědomění a rozvíjení sociálního vnímání dětí.proč je důležité žít v souladu s přírodou, blízkými lidmi a sebou samým?

2. část "Dnešní doba nám předkládá zejména předpracované vizuální informace, vlastní prožitek je velmi zanedbáván."

 • význam a využití školní zahrady pro polytechnické vzdělávání, zapojení dětí do péče o ní, využití ke hrám a pozorování
 • tvořivé a pohybové aktivity s důrazem na prožitek a podporu spolupráce
 • náměty na práci s přírodninami, hlínou, vrbovým proutím, kameny a na pěstitelské práce, do kterých se mohou zapojit děti předškolního a mladšího školního věku
 • zahradní stavby a jak na ně
 • pozvánka na praktickou dílnu Stavba hliněné pece v zahradě MŠ – červen 2022

3. část "Zachraň jídlo." 

 • skryté rozměry plýtvání potravinami - co všechno přijde vniveč, když vyhodím salát
 • jak plýtvají zemědělci, jak se plýtvá v maloobchodě a jak plýtvají jednotlivci
 • jak plýtvání omezit, tím přispět nejen k ochraně životního prostředí, ale také ušetřit
 • omezení plýtvání - přínos pro přírodní prostředí, přínos pro rozpočet, přínos pro nás
 • jak působit na dětský kolektiv a s ním i na rodiny dětí a posunout je dál v ekologické gramotnosti
 • konkrétní náměty vhodné pro motivaci dětí k dobrému nakládání s potravinami

max. počet účastníků: 24

cena semináře: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Mgr. Karolína Bredlerová, bredlerova@visk.cz, tel.: 724 203 892.

 

Přihláška na akci: