loader

VISK Projektový den: scénické čtení 


Pedagog a žáci jsou formou tvůrčí dílny seznámeni s postupy, které lze uplatnit při přípravě scénického čtení – to se samo o sobě stává prostředkem pro získávání mnoha dovedností, které účastníci projektu později využijí při tvorbě referátů, jakémkoliv mluveném veřejném projevu či prezentaci oblíbené knihy.

 

termín: 7. 12. 2021

místo: 1. ZŠ Rakovník, Martinovského 153

organizátor: Vzdělávací institut Středočeského kraje

lektor: David Vacke, Tereza Hrabalová - Pierrot

cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ

bližší obsah:
Použité postupy přirozeným způsobem zbavují děti ostychu, dodávají jim potřebné sebevědomí a jednoduchými technikami rozšiřují jejich kreativní možnosti a také schopnosti tvůrčí komunikace v rámci kolektivu. V neposlední řadě je inspirují a motivují k další aktivní „hře" s knihou.

cena semináře: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Kateřina Lesová, lesova@visk.cz, tel. 725 416 194.