loader

VISK pracovní setkání: digitální gramotnost - bezpečně!


Projekt nabízí učitelům ZŠ a SŠ několik oblastí, v nichž zvýší podle své odbornosti či potřeb školy své dovednosti v digitálním prostředí. Cílem aktivity je seznámit pedagogy s novými strategiemi bezpečí v kyberprostoru a vytvořit informační brožuru a vzdělávací animovaný film pro žáky školy. Aktivita je určena učitelům IT ideálně v týmu s metodikem prevence školy.


termín: 25. 11. 2021 a 26. 11. 2021 

místo: Hotel LIONS Nesuchyně, Nesuchyně 31

organizátor: Vzdělávací institut Středočeského kraje

lektor: kolektiv lektorů

cílová skupina: učitelé a vedení ZŠ, gymnázií, SOŠ a SOU

bližší obsah:
Obsahem prvního pracovního setkání realizovaného v rámci cyklu aktivit bude seznámení účastníků s obsahem aktivity, nastínění základní problematiky, ukázky tvorby animovaného filmu a nástin námětu filmu.

PROGRAM:

  • workshopu zaměřený na kyberšikanu a kyberkriminalitu v rozsahu 4 vyučovacích hodin
  • pracovní skupiny, kde budou účastníci sdílet zkušenosti
  • webinaře zaměřené na bezpečnost v rámci distanční výuky
  • dvoudenní pracovní setkání, během nějž bude sestaven scénář a vytvořen animovaný film

cena semináře: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Mgr. Martin Borský, borskym@visk.cz, tel. 725 868 738.

V tuto chvíli je pracovní setkání plně obsazeno.