loader

VISK: WORKSHOP KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ

 

Termín: 15. 3. 2022 (8:30 – 16:00 hod.)

Místo: Hotel Grand Litava, Nám. Marie Poštové 49, Beroun (zelený salonek)

Organizátor: Vzdělávací institut Středočeského kraje

Lektorka: tým lektorů

Cílová skupina: výchovní a kariéroví poradci ZŠ a SŠ

Bližší obsah:

  • 08:00 – 08:30  Prezence
  • 08:30 – 09:30  Zahájení – představení projektu IKAP II a klíčové aktivity KA3 – Kariérové poradenství
  • 09:30 – 10:30   Kariérové poradenství a budoucnost práce – úvod do problematiky
  • 10:30 – 10:45    Přestávka
  • 10:45 – 12:15     Kariérové poradenství a budoucnost práce – příklady a reflexe
  • 12:15 – 12:45     Oběd
  • 12:45 – 14:00   Skupinové kariérové poradenství - úvod k portfoliu žáka
  • 14:00 – 14:15    Přestávka
  • 14:15 – 15:45    Skupinové kariérové poradenství - praktická realizace se zaměřením na portfolio žáka
  • 15:45 - 16:00   Diskuze, shrnutí, závěr workshopu

Pokud nebude možné, aby seminář proběhl prezenčně, bude se konat on-line formou.

Max. počet účastníků: 15

Cena semináře: zdarma

Přihlášky, prosím, posílejte a v případě nejasností se obracejte na: Mgr. Hana Janoušková, janouskovah@visk.cz, tel. 601 696 698.