loader

CIS WORKSHOP: TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE VE TŘÍDĚ

 

Jak udělat z jedinců tým? Jak naučit žáky, že každý je sám za sebe součástí týmu? Jak využít potenciálu jednotlivce při práci ve skupinách, aniž by se cítil odstrčený?

Během tohoto semináře budete pracovat na tom, jak správně nastavit hierarchii ve třídě i v jednotlivých skupinách. Společně si projdeme metodiku, ale také si vyzkoušíte aktivity, které jsou vhodné během výuky, a tak je budete moci zařadit do své praxe.


OMLOUVÁME SE, ALE BOHUŽEL JSME NUCENI TUTO AKCI Z DŮVODU NAPLNĚNÍ KAPACITY TOHOTO TÉMATU ZRUŠIT. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

Termín: 25. 5. 2023 (9:00 – 15:00 hod)

Místo: Atrium House, V Olšinách 2300/75, Praha 10

Organizátor: Centrum Informační Společnosti, s.r.o.

Lektorka: Ing. Daniela Spiesová, Ph.D.

Cílová skupina: učitelé základních a středních škol, asistenti pedagoga

Bližší obsah:
Cílem workshopu je vytvořit prostor pro pochopení specifik školního prostředí z hlediska tvorby a fungování týmové spolupráce ve třídě; nabídnout pedagogům vhodné aktivity k prohloubení týmové spolupráce a její podpory ve vyučování včetně metodických postupů a materiálů a naučit je vytyčit si výchovně-vzdělávací cíle a připravit vhodné aktivity pro jejich dosažení.

Příklady probíraných témat:

  • specifika týmové spolupráce ve školním prostředí
  • postup zavedení systému spolupráce ve třídě
  • nastavení hierarchie odpovědnosti
  • příklady aktivit podporujících týmovou spolupráci, které mohou účastníci zařadit do své praxe

K prezentovaným tématům se předpokládá následná diskuze.

Pokud nebude možné, aby seminář proběhl prezenčně, bude se konat on-line formou.

Max. počet účastníků: 12

Cena semináře: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Ing. Daniela Spiesová, Ph.D. , e-mail: daniela.spiesova@ciskurzy.cz.