loader

Zveme vás na webinář ČJ - Tvořivá práce s uměleckým textem: Erbenova Polednice – 1. díl, který se bude konat dne 10. 2. 2021, od 17:00 do 18:00 hodin.

Lektorka: Mgr. Vladimíra Brčáková

Garantka: Mgr. Gabriela Kynclová - gabriela.kynclova@npi.cz ,tel.: 222 122 350, mobil: 774 315 142

Obsah:

Cílem webináře je vybavit učitele „metodickým balíčkem", který by pomohl tvořivě rozvíjet čtenářskou gramotnost žáka. Ale je třeba si uvědomit, že výběr metody se odvíjí od uměleckého textu, od jeho specifické expresivní povahy, která má být poznána. Ne opačně. Nechceme přece "metodikařit" na úkor učiva. Prezentace tvůrčích metod je proto prováděná v přímé práci s vybraným uměleckým textem, konkrétně s Erbenovou baladou Polednice. V rámci návrhu na tvořivou didaktickou interpretaci textu se účastníci kurzu (jeho 1. dílu) seznámí jednak s metodami (didaktická substituce, řízená imaginace, reflektivní dialog, výrazová četba, pětilístek, příp. žánrová transformace), jednak s reflexí žákovských výstupů. Výuková lekce byla totiž opakovaně odučena v 7. třídách ZŠ (v rámci projektu na podporu čtenářské gramotnosti) a v sextě víceletého gymnázia (v autorčině vlastní pedagogické praxi). Webinář je doporučen všem pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií a pedagogům SOŠ a SOU.

 

Více informací a registrace ZDE.