loader

IKAP II WORKSHOP: STAVEBNICTVÍ - SMLOUVA O DÍLO A PŘÍPRAVA ZAKÁZKY (DÍLA)


Stavebnictví je motor ekonomiky, byť je to mnohými popíráno. Všude slyšíme jen o Automotive, ale větší propojení oborů než ve stavebnictví nenajdete - od vzdělání lidí, kteří stavby plánují, projektují, provádějí výpočty, zajišťují stroje, zařízení a materiál, včetně přepravy, realizují přímo na staveništi, až po moderní SW a HW řešení, která pomáhají objekty řídit a spravovat. A přitom je každá stavba, každý objekt zcela unikátním dílem.

V celém našem vzdělávacím projektu Vám nabízíme seznámení s oblastmi, jež využijete nejen při vzdělávání Vašich žáků a studentů, ale pomohou Vám i tříbit znalosti a myšlenky pro Vaši práci. Třeba při stavbě či rekonstrukci Vašeho domu. Přidejte se k nám a podělte se i se svými zkušenostmi, nebo nám můžete pomocí otázek doplňovat prezentace, jež jsou pro Vás připraveny. Z praxe, ne od stolu akademických studií.

Workshop je zaměřen na základní požadavky přípravy stavebního díla pomocí smlouvy o dílo a následně také řádné přípravy zakázky.


AKCE JE Z DŮVODU NÍZKÉ OBSAZENOSTI ZRUŠENA.


Termín:
29. 9. 2022(8:30 – 16:40 hod.)

Místo: Top Hotel Praha, Blažimská 1781/4, Praha 4

Organizátor: IKAP II Středočeského kraje / Everesta, s.r.o.

Lektor: Ing. Ludvík Filip (absolvent SPŠ stavební v Brně, během svého života prošel pozicemi ve firmách na všech úrovních od dělníka až po ředitele. V roce 2011 ukončil bakalářské vzdělání v oboru Manažerská ekonomika, které v r. 2014 rozšířil o magisterské studium Obchod a marketing. Působí jako poradce, konzultant, lektor, auditor a hodnotitel Národní ceny kvality ČR, přednáší na Vysoké škole finanční a správní Praha předměty Řízení kvality a Řízení podniku.Je držitelem personálního certifikátu Manažer kvality, manažer EMS, Lead auditor kvality a Hodnotitel Národní ceny kvality ČR. Je certifikovaným lektorem dalšího vzdělávání AIVD.)

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci škol - učitelé gymnázií, SOŠ a SOU, VOŠ, příp. ZŠ, ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, apod.

Bližší obsah:
Workshop se bude věnovat tématu, které se týká každé organizace, která realizuje stavební zakázky (díla) - tedy těch, v nichž budou v budoucnu vaši absolventi třeba pracovat. Základem úspěchu jsou znalosti legislativních předpisů, které jsou dobrým předpokladem pro plnění díla jako takové. Zúčastnění pedagogové se proto seznámí se základními požadavky pro realizaci stavebního díla a na základě specifikovaných požadavků se budou orientovat v přípravě zakázky pro realizaci stavebního díla. V průběhu workshopu bude vedena motivační diskuse, která účastníkům umožní získat informace k dané problematice. Součástí je také modelová situace, kterou budou účastníci zpracovávat.

Příklady probíraných témat:

  • co je to dílo a náležitosti stavebního díla náhled do požadavků legislativy
  • zákon č. 22/1997 Sb.
  • plánování a příčiny potíží
  • kalkulace nákladů
  • risk management
  • informování o využitelnosti výsledků VaVal v dané oblasti do reálné praxe
  • základní informace z oblasti techniky Průmysl 4.0 a Práce 4.0
  • týmová práce na zpracování zakázky
  • motivační diskuse k využití získaných znalostí ve výuce 

Pokud nebude možné, aby seminář proběhl prezenčně, bude se konat on-line formou.

Max. počet účastníků: 25

Cena semináře: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Bc. Andrea Ulrichová, tel. 731 152 637, e-mail: andrea.ulrichova@everesta.cz.

Přihlaste se, prosím, prostřednictvím odpovědního formuláře.

Přihláška na akci: