loader

V rámci projektu IKAP II Středočeského kraje pořádá Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje on-line seminář:

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ (ŠPP) NA STŘEDNÍ ŠKOLE

Termín konání: 16. 3. 2021 od 8:30 do 12:00

Lektorky: PhDr. Nora Jakobová, PhDr. Veronika Vitošková, PhD.
zkušené školní psycholožky, které řadu let působí na gymnáziu, kromě psychologického poradenství se zabývají i kariérovým poradenstvím

Program:

  • 1. blok: Fungování ŠPP v systému současné školy:

organizace a struktura ŠPP - různé možnosti modelů v závislosti na velikosti a zaměření školy

tipy a podněty pro efektivní fungování ŠPP - oblast komunikace, ukládání a sdílení materiálů, organizace práce aj.

  • 2. blok: ŠPP v době distanční výuky:

práce ŠPP online a její specifika – zásady, etické principy, dilemata

způsoby a metody práce ŠPP „na dálku" – tipy dobré praxe, sdílení konkrétních zkušeností, tipů a nápadů

 

Seminář je laděn interaktivně, vytvoří prostor pro reflexi vlastní praxe a „burzu nápadů".

Prosíme, potvrďte účast na: mrazkova@pppsk.cz do 14. 3. 2021, nejraději OBRATEM

Uveďte prosím adresu své školy. Na výše uvedený mail můžete také případně směrovat své dotazy. Seminář je určen pouze pro pedagogické pracovníky ze škol Středočeského kraje (školní psychology, speciální pedagogy, výchovné a kariérové poradce, metodiky prevence) je financován projektem IKAP Středočeského kraje.

Přihlášeným bude zaslán odkaz pro vstup do on-line prostoru.