loader

V rámci projektu I KAP II Vám nabízíme následující kurz - Školní poradenské pracoviště na střední škole, který se bude konat dne                3. 2. 2021, od 8:30 do 12:00 hodin.

 

Z důvodu epidemie COVID 19 budou až do odvolání setkání realizována on-line formou. Odkazy budou zasílány spolu s pozvánkou několik dní před konáním akce přihlášeným účastníkům. Počet míst je omezen, rozhoduje pořadí přihlášení. V případě možnosti konání prezenční akce samozřejmě včas uvedeme i místo setkání. Případné dotazy směřujte na níže uvedené kontakty. Věříme, že si z nabídky vyberete a na další měsíce nabídku upřesníme. Kurzy jsou určené pouze pro pedagogické pracovníky, kteří pracují v MŠ, ZŠ a SŠ Středočeského kraje a jsou pro tyto účastníky zdarma. Při přihlášení, prosíme, uveďte v mailu také adresu Vaší školy.

Lektorky: PhDr. Nora Jakobová, PhDr. Veronika Vitošková, PhD.

Obsah:

1. blok - Fungování ŠPP v systému současné školy: organizace a struktura ŠPP - různé možnosti modelů v závislosti na velikosti a zaměření školy, tipy a podněty pro efektivní fungování ŠPP - oblast komunikace, ukládání a sdílení materiálů, organizace práce aj.

2. blok: ŠPP v době distanční výuky: práce ŠPP online a její specifika – zásady, etické principy, dilemata, způsoby a metody práce ŠPP „na dálku" – tipy dobré praxe, sdílení konkrétních zkušeností, tipů a nápadů. Seminář je laděn interaktivně, vytvoří prostor pro reflexi vlastní praxe a „burzu nápadů".

Cílová skupina: školní psychologové, školní speciální pedagogové, výchovní a kariéroví poradci, metodici prevence.

přihlášky do 28. 1. 2021 na:  mrazkova@pppsk.cz