loader

IKAP II seminář: Jak efektivně vést diskuse v hodinách anglického jazyka

seminář zaměřený na jazykovou gramotnost

 

termín: 20.09.2021 (9:00 - 13:50 hod)

místo: KÚSK, Zborovská 11, Praha 5, místnost č. 1088

organizátor: IKAP II Středočeského kraje

lektor: Ing. M. Lang

cílová skupina: učitelé anglického jazyka ZŠ, SŠ

bližší obsah:
V průběhu semináře se zaměříme na vhodná témata k diskusím a představíme si aktivity, které jim mohou předcházet a zajistit, aby žáci byli aktivní a efektivně využívali čas. Současně takto vytvoříme materiály, které budete moci využít ve svých hodinách.

Pokud nebude možné, aby seminář proběhl prezenčně, bude se konat on-line formou.

max. počet účastníků: 15

cena semináře: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Gabriela Puršlová, purslova@kr-s.cz, tel. 257 280 528.