loader

V rámci projektu I KAP II Vám nabízíme následující kurz - Rodina během a po rozpadu, který se bude konat dne 26. 3. 2021 od 11 do 14 hodin.

 

Z důvodu epidemie COVID 19 budou až do odvolání setkání realizována on-line formou. Odkazy budou zasílány spolu s pozvánkou několik dní před konáním akce přihlášeným účastníkům. Počet míst je omezen, rozhoduje pořadí přihlášení. V případě možnosti konání prezenční akce samozřejmě včas uvedeme i místo setkání. Případné dotazy směřujte na níže uvedené kontakty. Věříme, že si z nabídky vyberete a na další měsíce nabídku upřesníme. Kurzy jsou určené pouze pro pedagogické pracovníky, kteří pracují v MŠ, ZŠ a SŠ Středočeského kraje a jsou pro tyto účastníky zdarma. Při přihlášení, prosíme, uveďte v mailu také adresu Vaší školy.

Lektorka: Mgr. Pavla Majerová

Obsah:

Charakteristika rodiny během rozvodu a po něm. Vliv rozvodu rodičů na dítě, jeho školní úspěšnost, prožívání a chování. Úskalí komunikace mezi školou a rodiči během rozvodu a po něm. Patchworkové (složené) rodiny a jejich specifika.

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci.

Přihlášky do 22. 3. 2021 na: pavla@psycholog-majerova.cz