loader

PŘEDSTAVUJEME VÁM PARTNERY PROJEKTU IKAP II

partner číslo 8: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Čáslav

Škola mnoha příběhů.

 

V roce 2020 škola oslavila 140 let od založení Gymnázia. K rozšíření o střední odbornou školu pedagogickou došlo až téměř o sto let později, v roce 1975. V současnosti nabízí škola studium ve čtyřech oborech: všeobecné vzdělání prostřednictvím osmiletého a čtyřletého gymnázia, studium předškolní a mimoškolní pedagogiky a pedagogické lyceum, které připravuje absolventy na navazující terciální vzdělání na pedagogických fakultách. Tyto obory aktuálně studuje 480 žáků.

Vedení školy dlouhodobě vyhledává příležitosti k zapojení do projektové činnosti, a to nejen v rámci ESF fondů, ale také ve spolupráci s MAP a dalšími organizacemi na regionální i celonárodní úrovni. V minulosti byly například realizovány projekty Moderní biologie, Moderní geografie, Mediální výchova, Právo na vzdělání v EU, Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů a mnoho dalších. Stejně tak se škola zapojuje i do mezinárodní spolupráce. V roce 2019 byla v rámci projektu Erasmus+ navázána spolupráce se školami ve Francii, na Maltě a v Irsku.

V následujícím roce proto škola uvítala výzvu k zapojení do projektu IKAP II Středočeského kraje, v jehož rámci má GaSOŠPg za cíl vytvořit centrum kolegiální podpory a umožnit tak vzájemné sdílení dobré praxe a inovativních přístupů ve vzdělávání mezi pedagogickými pracovníky mateřských, základních a středních škol v regionu. Centrum kolegiální podpory se zaměří na tři vzdělávací oblasti: čtenářskou, digitální a přírodovědnou gramotnost.

V současné době probíhají přípravy na čtenářské dílny, které budou vytvářet příležitosti pro setkávání pedagogů se zájmem o prohloubení znalostí v přístupu k podpoře čtenářské gramotnosti. Zaměření čtenářských dílen bude velmi různorodé, stejně jako má čtenářská gramotnost přesah do všech dalších oborů, jelikož úspěšné porozumění textu je základním předpokladem pro osvojování jakýchkoliv poznatků. Digitální gramotnost, kromě řešení aktuálních výzev spojených s přesunutím vzdělávání do online prostředí, by se v budoucnu měla zaměřovat na práci s pomůckami na virtuální realitu a jejich možné využití ve výuce a dále rozšířit kroužky robotiky.

V rámci přírodovědné gramotnosti budou samozřejmě sdíleny poznatky pro výuku biologie, fyziky a chemie, ale také budou propagovány prostředky k uplatňování badatelské výuky a k podpoře enviromentálního smýšlení. V budově školy GaSOŠPg navíc vzniknou 3 nově vybavené laboratoře, které nabídnou moderní prostředí pro využití měřících přístrojů Pasco, digitální trinokulární mikroskop, sady preparátů nebo stavebnice pro výuku chemie.

P_08_Budova_skoly

P_08_Medailonek_ foto P_08_DG_g_Classroom

P_08_Medailonek_ foto_Virt_realita