loader

PŘEDSTAVUJEME VÁM PARTNERY PROJEKTU IKAP II

partner číslo 7: Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník

Objevte budoucnost.

 

Rakovnická průmyslovka byla založena v roce 1883. V současnosti nese jméno po jedné z nejvýznamnějších osob českého průmyslu, podnikateli a vynálezci v oblasti strojírenství a elektrotechniky Ing. Dr.h.c. Emilu Kolbenovi, který zahynul během druhé světové války v internačním táboře Terezín. Tradice se zde spojuje s moderním přístupem ke vzdělávání – heslo naší školy je „Objevte budoucnost".

Studující mají možnost seznámit se se špičkovými technologiemi, účastnit se cest do zahraničí, soutěží, sportovních kurzů a dalších zajímavých akcí.
Každoročně otevíráme 6 oborů denního studia. Jsou to 3 maturitní obory – Informační technologie, Elektrotechnika a Strojírenství a 3 učňovské obory – Elektrikář, Obráběč kovů a Strojní mechanik. Absolventi všech těchto oborů jsou velice žádáni, jejich nezaměstnanost je téměř nulová. Počet počet žáků se pohybuje okolo 300 a postupně se zvyšuje.

Spolupráce s firmami je tradiční součástí činnosti školy. Především se jedná o velké regionální zaměstnavatele: Procter & Gamble Rakona (výroba detergentů), Valeo (klimatizace a další díly pro automobily), Lasselsberger (výroba obkládaček Rako), Eberspächer a Nexen (automotive), kromě toho pak řada menších firem. Řada aktivit probíhá také ve spolupráci s vysokými školami.

SPŠEK se účastní řady projektů, zaměřených na aktivity s žáky a učiteli základních a středních škol, a zlepšení vybavení pro odbornou výuku. Jedněmi z nejvýznamnějších je projekt IKAP II, který navazuje na již ukončený projekt IKAP, v němž jsme byli finančním partnerem stejně jako je tomu teď. V rámci projektu organizujeme kroužky, pořádáme semináře a workshopy pro učitele, věnujeme se sdílené výuce a pořádáme exkurze do výrobních podniků. Podílíme se také na práci matematického kabinetu. Je jisté, že naše účast v těchto projektech významně zvýšila zájem žáků a žákyň devátých tříd o technické vzdělávání, a to včetně těch s výborným prospěchem.


Díky projektům IKAP a IROP se podařilo naši školu vybavit novou technikou, ať už jde o počítače a jejich periferie, CNC stroje, měřící přístroje, elektromobilní zařízení nebo mlžnou komoru. V projektu IKAP II počítáme s brzkým pořízením grafické učebny, laboratoře virtuální reality, 3D tiskové farmy a laboratoře Průmyslu 4.0. Nové vybavení bude sloužit nejen našim studujícím, ale také pěti partnerským základním školám.
V oblasti vztahu k veřejnosti je Rakovnická průmyslovka jako jedna z mála v České republice držitelem certifikátu „Světová škola / Global Action Schools", náš vztah k životnímu prostředí dokládá ocenění „Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje III. stupně".

 

P_07_SPŠ Rakovník - nové od 12_2020

Světová škola - certifikát 2021-pdf (1)