loader

PŘEDSTAVUJEME VÁM PARTNERY PROJEKTU IKAP II

partner číslo 57: Soukromá mateřská škola, základní škola a střední škola Slunce, o.p.s. Stochov

Naše škola vznikla na základě velké touhy rodičů po vzdělání těžce hendikepovaných dětí.

 

Škola Slunce vznikla v roce 1991 jako první soukromá škola v České republice pro děti s více vadami. Působí ve Středočeském kraji na Kladensku. Zařízení bylo založeno na základě velké touhy rodičů po vzdělání těžce hendikepovaných dětí. Už od samého začátku byly na prvním místě děti, respektování jejich osobností, uplatňování individuálních přístupů a pochopení pro jejich zvláštnosti. Škola začínala s 26 žáky a od prvního dne byla velká snaha pro integraci těžce postižených dětí.

V současné době škola vzdělává na 70 dětí s různým stupněm postižení. K původně základní škole ve Stochově, kde se dnes nachází i rehabilitační třídy pro děti s těžšími hendikepy, se v roce 1992 otevřela základní a praktická škola Slunce v Unhošti. V dalších letech začala fungovat také mateřská škola v Kyšicích a Horním Bezděkově pro téměř 50 předškoláků nejen se speciálními potřebami. Škola Slunce je tak unikátní zařízení nabízející kompletní vzdělávání pro děti se zdravotním postižením od předškolního vzdělávání, přes základní školu až po dvouletou střední školu pro absolventy deváté třídy. Je fakultní školou Univerzity Karlovy v Praze – Pedagogické fakulty.

Mateřská škola Slunce respektuje individuální potřeby, zájmy a nadání dětí, podporuje jejich sebevědomí a zvídavost. Učitelky a asistentky ve školce dávají dětem možnost rozvíjet se a pokládají jim základy celoživotního vzdělávání v motivujícím a pohodovém prostředí.

Základní škola poskytuje denní komplexní péči zahrnující vzdělávání a výchovu, rehabilitaci, psychologickou a logopedickou péči, poradenství v oblasti sociální, právní a zdravotnické a řídí se individuálními potřebami žáků. Pedagogové organizují mnoho výletů, cest za poznáním a s žáky vyjíždějí i na pobytové školy v přírodě. Děti se na nich věnují rozličným aktivitám a rozšiřují své dovednosti a schopnosti, setkávají se s novými poznatky, s jiným prostředím i lidmi. Pobyty mají proto nejen zdravotní význam, ale přispívají i k lepší psychické pohodě dětí a mladých lidí s mentálním postižením.

Počet žáků ve třídách základní školy se pohybuje od 4 do 8. Při zařazování žáků do tříd přihlíží škola především k psychickým a osobnostním zvláštnostem dětí a snaží se naplňovat jeden ze svých stěžejních cílů, integraci žáků s různým stupněm a druhem postižení. Ve všech třídách pracují učitelé s kvalifikací speciálního pedagoga a kvalifikovaní asistenti pedagoga. Hendikepované děti mohou také využívat terapie v tzv. snoezelenu vybudovaném přímo ve škole ve Stochově. Multisenzorické prostředí je určené pro relaxaci a pomáhá nesoustředěným a hyperaktivním dětem s různým stupněm postižení. Další z terapií, které škola zajišťuje, jsou například relaxační jízdy na koních a canisterapie.

Střední škola sídlí v budově v Unhošti. Výuka je zaměřena na zvládnutí péče o domácnost a k vytvoření dovedností a návyků potřebných k vykonávání jednoduchých zaměstnání.

V podstatě od začátku fungování školy je v provozu její školské poradenské zařízení. Speciálně pedagogické centrum Slunce poskytuje poradenské služby dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám od nejútlejšího věku do dospělosti. V roce 2017 se služby rozšířily také o pedagogicko-psychologickou poradnu. V SPC-PPP Slunce pracují speciální pedagogové, psychologové a sociální pracovník. Aktuálně mají v terénní a ambulantní péči přes 2000 klientů z několika regionů (Kladensko, Praha, Praha-západ, Beroun, Rakovník, Slaný a další).

Na školu Slunce navazuje Centrum služeb Slunce všem, které poskytuje celé spektrum sociálních služeb - ambulantní (denní stacionář, sociálně terapeutická dílna aj.), terénní (pečovatelská služba, osobní asistence), pobytové služby (např. chráněné bydlení, odlehčovací služby) a poradenské služby. Provozuje chráněnou pekárnu a Kavárnu, kde na chráněných místech zaměstnává lidi s postižením, kteří by si jen obtížně hledali práci. Mnoho z nich prošlo také školou Slunce. Své klienty Slunce přibližuje co nejběžnějšímu a nejsamostatnějšímu způsobu života.

Celé uskupení Slunce je tak naprosto unikátním souborem zařízení, která poskytují širokou škálu vzdělávacích a sociálních služeb pro děti a dospělé s různými druhy mentálního a kombinovaného postižení. Nadační fond Slunce pro všechny tato zařízení zastřešuje a pomáhá dofinancovávat.

Více se o činnosti Slunce dozvíte na webu www.slunce.info nebo na facebookových stránkách fb.com/slunceinfo.

Projekt IKAP II umožňuje zvyšovat kvalitu výuky, pedagogičtí pracovníci mají možnost zvyšovat svou odbornost prostřednictvím seminářů a workshopů, vzájemně sdílet své zkušenosti, pro žáky organizovat školní kluby a tím tak žáky socializovat, prohlubovat a rozvíjet v nich poznatky získané při vyučování.

 

P_57_Medailonek_ foto Slunce1

P_57_Medailonek_ foto Slunce2

P_57_Medailonek_ foto Slunce5

P_57_Medailonek_ foto Slunce6