loader

PŘEDSTAVUJEME VÁM PARTNERY PROJEKTU IKAP II

partner číslo 54: Střední oborné učiliště Liběchov

Vše podstatné je u nás na dosah.

 

V úvodu musíme zdůraznit, že ve škole vládne vstřícná, příjemná a přátelská atmosféra. Pro vyučující a zaměstnance je důležitý kladný vztah k žákům, rodičům a široké veřejnosti.

Žákům nabízíme kompletní podmínky ke studiu: ucelený areál s prostornou budovou, velmi pěkně vybavené odborné učebny, dílny, nové venkovní hřiště, ekologickou školní zahradu, skleníky, apod.

Zázemí naší školy - vše podstatné je na dosah. Vlastní školní jídelna, která je mezi žáky oblíbená, protože výborně a zdravě vaří. Nabízí výběr ze dvou obědů, celodenní stravování ve školní jídelně a také občerstvení ve školním bufetu. Objednávky jsou přes čipový systém. Samozřejmostí je vlastní ubytovací zařízení - Domov mládeže v areálu školy. Výhodou je dobrá dopravní dostupnost školy ze všech regionů Středočeského, Libereckého a Ústeckého kraje.

Rozvrh výuky je optimálně sestaven nejen vzhledem k dojezdu a odjezdu žáků, ale i k dalšímu zájmovému vyžití žáků, žáci mají dostatečný prostor na své zájmy a záliby.
Zkušený pedagogický sbor se žákům věnuje nejen ve škole, ale i při mimoškolních aktivitách. Ve všech studovaných oborech je snaha o propojení teoretických poznatků s praktickými dovednostmi.

Pro žáky školy jsou pořádány soutěže: Jízda zručnosti, Vánoční a jarní aranžování, Vánoční pečení a zdobení perníků, Práce s kovem apod. Z těchto školních soutěží jsou vybráni žáci, kteří se následně účastní celostátních soutěží.

Spolupracujeme s okolními školami, institucemi a firmami v oblastech:

  • Pořádání tvořivých dílen pro žáky i dospělé.
  • Tematické prodeje našich výrobků a výpěstků.
  • Opravy a údržby strojů pro veřejnost.

Pro instituce provádíme Floristické zakázky.

Pro žáky i veřejnost probíhá ve škole výcvik v řízení motorových vozidel pro získání řidičského oprávnění pro skupiny T a B.

Do projektu IKAP II jsme zapojeni jako spolupracující partner.
V rámci projektu bychom rádi dosáhli na modernizaci technického vybavení. Jedná se o modernizaci vybavení do dílny pro polytechnickou výuku, kde se bude nacházet plně vybavená truhlářská dílna a kovodílna.
Dále bychom chtěli zmodernizovat multimediální výuku novým moderním vybavením.

 

P_54

projektovy

aa