loader

PŘEDSTAVUJEME VÁM PARTNERY PROJEKTU IKAP II

partner číslo 53: Praktická škola a Základní škola Lysá nad Labem, příspěvková organizace

Děti u nás zvládnou to, co by v běžné škole nikdy zvládnout nemohli.

 

Speciálními školami byly dříve také zvláštní školy a pomocné školy, které jsou podle nového školského zákona přejmenovány na Základní školy praktické a Základní školy speciální. Tehdejší Zvláštní škola v Lysé nad Labem vznikla 1. září 1962 jako „jednotřídka" s 11 žáky a s jednou učitelkou a zároveň ředitelkou v jedné osobě. Tato bývalá zvláštní škola, avšak již pod novým názvem, se dnes poněkud rozrostla o přípravnou třídu určenou předškolním dětem s odkladem zahájení plnění povinné školní docházky.

Dále o střední školu – Praktickou školu dvouletou - ta nabízí obory Pomocné kuchařské práce, Pomocné zahradnické práce, Rodinná výchova a Předprofesní příprava a také o odloučené pracoviště v Domově Mladá v Milovicích, kde se vzdělávají žáci s těžšími formami postižení.

V rozvoji pracovních dovedností a návyků nám pomáhá projekt IKAP II, v němž je škola zaměřena na modernizaci vybavení dílny pro polytechnickou výuku s akcentem na kovodílnu.

V současnosti naši školu navštěvuje 84 žáků s různými druhy handicapů a pracuje s nimi 24 pedagogických pracovníků.

Motto školy je: „Krok za krokem" – to se odrazilo i v názvu vzdělávacích programů a vyjadřuje cíle školy - pomocí speciálních vyučovacích metod a výchovných postupů, prostředků a forem, postupně vychovat a poskytnout základní vzdělání žákům mentálně, smyslově nebo tělesně postiženým, žákům s kombinovanými vadami, s autismem, žákům s vadami řeči, žákům s více vadami, žákům obtížně vychovatelným a žákům nemocným a oslabeným, a připravit je k začlenění do běžného života a případně do pracovního procesu.

Filozofie školy je vychovat z žáků slušné lidi, kteří umí pozdravit, poděkovat, poprosit a nabídnout pomoc druhým v případě, že ji potřebují. Nejsou to žádné „zvláštnosti", ale běžné lidské hodnoty, které se však ze současného světa jaksi vytrácejí a to my nechceme dopustit, alespoň u našich dětí. Že to je správná cesta, dokazuje i přes rozsáhlou inkluzi, jež způsobila razantní odliv dětí ze speciálních škol do škol hlavního vzdělávacího proudu, neklesající celkový počet žáků v naší škole, kteří jsou u nás spokojení a zvládnou to, co by v běžné škole nikdy zvládnout nemohli...

 

P_53_Medailonek_foto Logo školy-černobílé

P_53_Medailonek_foto 021

P_53_Medailonek_foto 609