loader

PŘEDSTAVUJEME VÁM PARTNERY PROJEKTU IKAP II

partner číslo 52: Česká zahradnická akademie Mělník - střední škola a vyšší odborná škola

Česká zahradnická akademie je nepostradatelnou součástí mělnického regionu.

 

Česká zahradnická akademie Mělník - střední škola a vyšší odborná škola sídlí v krásném areálu mělnických městských sadů Na Polabí, v budově, která pamatuje rakousko-uherské mocnářství. Svým vybavením i přístupem k odbornému vzdělávání však splňuje všechny požadavky moderní školy.

Za dobu své existence získala tato škola výsadní postavení ve vzdělávání zahradních specialistů v republice. Páteř středního vzdělávání představuje čtyřleté maturitní studium Zahradnictví, které je již v prvním ročníku specializováno do oblastí floristická tvorba, zahradní architektura a vinařství. Dále se studenti vzdělávají ve tříletém učebním oboru Zahradník ve specializacích florista a vinař, ovocnář.

Nedílnou součástí školy je také vyšší odborná škola se studijním programem Zahradní a krajinná tvorba a to v denní i dálkové formě. Absolventi tohoto oboru jsou na trhu práce velice ceněni. Především ve firmách zabývajících se navrhováním a realizacemi soukromé a veřejné zeleně.

Pro širokou veřejnost škola organizuje řadu kurzů, seminářů a přednášek, tematické dny otevřených dveří s květinovými i projekčními výstavami. Česká zahradnická akademie prošla opravdu dlouhým vývojem, stejně jako profese zahradnického oboru. Velice úzce spolupracuje s řadou odborných zahradnických firem, svazů a institucí. Velice důležitý je kontakt s absolventy školy, kteří se velice rádi vracejí ať už jako mladí zaměstnanci, spolupracující partneři nebo jako návštěvníci různých akcí. Nedílnou součástí života zahradnické akademie je spolupráce s řadou zahraničních organizací v Rakousku, Švýcarsku, Německu, Nizozemsku, Francii, Maďarsku a Slovensku. V těchto institucích probíhají stáže studentů jak střední tak vyšší odborné školy.

Zapojení v projektu IKAP II je významnou podporou škole především ve zkvalitňování odborného vzdělávání jak po materiální tak technické stránce. Kromě modernizace vybavení školy je možné přizvat k výuce více odborníků z praxe, pedagogům zajistit stáže u zaměstnavatelů, případně pečovat o žáky, kteří nejsou při studiu úspěšní a posílit jejich kompetence k učení.

Česká zahradnická akademie je nepostradatelnou součástí mělnického regionu. Je to specializovaná škola, která vychovává zahradnické odborníky pro praxi a další studium na vysokých školách. Jedinečný obor, který škola nabízí je maturitní obor vinařství.

 

DSCF0329

Jitka_2

DSC04239