loader

PŘEDSTAVUJEME VÁM PARTNERY PROJEKTU IKAP II

partner číslo 51: Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany

Moderní škola s moderním vybavením.

 

Gymnázium a SOŠ ekonomická v Sedlčanech je moderní škola se studijními obory: gymnázium čtyřleté, gymnázium osmileté a obchodní akademii. Forma studia denní.

Naší předností je pozitivní atmosféra, vysoká míra úspěšnosti u maturity, důkladná příprava k přijímačkám na VŠ. Studenti obchodní akademie získávají při nástupu do zaměstnání veškerou potřebnou ekonomickou kvalifikaci.

Máme moderně zařízené odborné učebny, kmenové třídy i učebny IT, pro žáky bezplatný přístup na internet. Zároveň má škola pečlivě nastavené vzdělávací programy a postupy namířené proti kyberšikaně a jiným patologickým jevům. Naší chloubou je moderní sportovní hala s bohatou nabídkou sportovního vyžití.

Studenti se každý rok účastní řady školních aktivit, které podporují jejich zájem o studium, umožňují získané poznatky uplatnit v praxi (terénní kurzy, stáže), vedou je k samostatnosti, odpovědnosti a ke schopnosti spolupracovat v rámci týmu.
Široce podporujeme komunikační dovednosti žáků, rozvoj znalosti anglického, německého, ruského jazyka. Nabízíme systematickou přípravu na jazykové certifikáty FCE, CEF přímo na škole.

Spolupráce s VŠCHT Praha a dalšími odbornými pracovišti nám umožňuje budovat potřebné materiální zázemí pro práci v laboratořích a umožňuje se zapojovat i do studentské výzkumné činnosti.

Do výuky odborných předmětů na obchodní akademii jsou zváni jako mentoři zaměstnavatelé a odborníci z praxe, což přispívá k úspěchům v nejrůznějších ekonomických soutěžích. Příprava ke státní zkoušce z psaní na klávesnici.

Studentská rada může aktivně ovlivňovat dění ve škole. K dispozici je moderní bistro, karty ISIC, Klub mladého diváka, bohatá nabídka studijních i poznávacích exkurzí do zahraničí, zájmové kroužky (arduino, informatika, robotika, keramika, španělština, francouzština, florbal a další sportovní). Můžeme zajistit internátní ubytování.

Naše škola je spolupracujícím partnerem projektu IKAP, zapojení do projektu nám umožnilo výrazně posílit konektivitu školy.

GOA Sedlčany_a.jpeg

GOA Sedlčany.jpg

P_51.png