loader

PŘEDSTAVUJEME VÁM PARTNERY PROJEKTU IKAP II

partner číslo 5: Gymnázium Václava Beneše Třebízského Slaný

Máme bohatou tradici i současnost.

 

Gymnázium Václava Beneše Třebízského Slaný má bohatou tradici i současnost. Bylo založeno roku 1658 piaristy a díky své tradici se můžeme těšit například z biologických sbírek, které nám závidí i přírodovědná muzea.

Rozhodně ale nezůstáváme jen u tradice. Máme díky projektům z EU moderní a bohatě přístroji vybavené laboratoře biologie, chemie a fyziky, 3D učebnu se zeleným plátnem i jazykové učebny. Vyučujeme angličtinu, němčinu, francouzštinu, ruštinu a srbochorvatštinu, pořádáme jazykové výměnné pobyty s Německem, Novým Sadem v Srbsku. Děláme každoroční sportovní klání s gymnáziem v německém Pegnitz a občas uspořádáme i štafetový běh do tohoto partnerského gymnázia. Zúčastňujeme se mnoha soutěží ve všech dostupných oborech. Často s vynikajícími výsledky.

Nezůstáváme jen u povinné školní docházky. Studenti pravidelně pořádají vánoční představení v naší přednáškové aule pro 150 návštěvníků. Dáváme prostor studentským spolkům, ve škole je volná wifi i studentský koutek s fotbálkem. Provozujeme velké množství kroužků. K nejslavnějším patří Laborky.cz, které tvoří přírodovědné experimenty a spolupracují s Českou televizí na pořadu Zázraky přírody (většina pokusů v televizi je od nás).
V poslední době mají nebývalý úspěch i kroužky provozované díky projektu IKAP II Středočeského kraje. Především kroužek Robotiky, netradičního pojetí Matematiky, nebo kroužek 3D technologií stojí za to. Z projektu IKAP II navíc budeme stavět i školní dílnu otevřenou pro všechny kutily a pokud byste naše experimenty Laborek z televize chtěli vidět naživo, tak k vám můžeme zajet naší školní dodávkou.

 

 

P_05_Medailonek_foto vstup

P_05_Medailonek_foto laborka1

P_05_Medailonek_foto auto