loader

PŘEDSTAVUJEME VÁM PARTNERY PROJEKTU IKAP II

partner číslo 49: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram

Jsme škola se stoletou tradicí.

 

Hrdost

 • výborné znalosti a uplatnění našich absolventů – naším cílem je vychovat samostatného, kriticky myslícího mladého člověka, pomoci mu najít cestu do života. S radostí můžeme konstatovat, že naše absolventy najdeme téměř ve všech příbramských firmách, na všech úřadech i institucích,
 • špičkové vybavení informačními technologiemi, protože bez jejich znalosti a schopnosti ovládat základní programy IT se současný člověk rozhodně neobejde,
 • vynikající spolupráce s partnerskými školami v zahraničí, která se rozvíjí více jak 15 let, nyní již je na úrovni přátelského setkávání a výměny zkušeností a příkladů dobré praxe,
 • možnost dvoutýdenní odborné praxe v Německu, Velké Británii a Řecku přináší žákům i studentům čirou radost z cestování, seznamování se s novým lidmi, zlepšování jazykových i kulturních znalostí a získávání odborných dovedností.

Zapojení do IKAP

 • vybavení počítači, notebooky a interaktivní tabulí, které bylo velkým přínosem právě nyní v době distanční výuky,
 • účast na seminářích rozvíjejících a prohlubujících odborné znalosti pedagogů,
 • finanční podpora veletrhu fiktivních firem, což nám velmi pomáhá při organizaci každoroční akce, které se účastní i 30 firem z celé republiky. Letošní 23. ročník veletrhu se uskutečnil on-line, takže tradice nebyla přerušena ani v této podivné době,
 • metodická podpora při tvorbě ŠAP,
 • zapojení do projektů Šablony I (2017-2019) a Šablony II (2019-2021), což pomáhá mimo jiné slabým a znevýhodněným žákům,
 • spolupráce s místními firmami a zaměstnavateli je dlouhodobě výhodná pro obě strany, žáci a studenti mohou do zapojených firem na povinnou praxi, a pokud se osvědčí, mohou získat i práci na trvalý poměr,
 • odborníci z praxe do škol přinášejí žákům a studentům nové pohledy na dění v praxi a poznatky, které mohou uplatnit při praxi či v zaměstnání,
 • ocenění v soutěži Národní cena kariérového poradenství 2019 za regionální a evropskou dimenzi kariérového poradenství na střední škole – OA a VOŠ Příbram byla jedinou střední školou, která v roce 2019 toto ocenění získala. K tomuto ocenění přispělo pořádání tradičních veletrhů fiktivních firem a uplatnění vědomostí a zkušeností, které na nich žáci získají, na praxi v zahraničních firmách.

https://www.oapb.cz/

skola dnes

cena karieroveho poradenstvi

panenky pro Kiwanis

veletrh FIF_1