loader

PŘEDSTAVUJEME VÁM PARTNERY PROJEKTU IKAP II

partner číslo 48: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Přidejte se k nám a připravíme vás na život.

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno je moderní školní komplex, který poskytuje širokou nabídku oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou nebo výučním listem. Škola nabízí i denní formu nástavbového studia. V rámci celoživotního vzdělávání připravuje po dohodě zejména s dospělými klienty individuální vzdělávací plány tak, aby vytvořila i pro zaměstnanou klientelu optimální studijní podmínky. Pestrá nabídka jednotlivých oborů:

Autotronik

Požární ochrana

Bezpečnostně právní činnost

Průmyslová elektronika a zabezpečovací systémy

Zámečník

Instalatér

Elektrikář

Automechanik

Škola má svoji tradici. Byla založena v roce 1980 a za tu dobu se transformovala do moderní a konkurence schopné školy s budoucností s kapacitou cca 650 žáků. Výuka je realizována v komplexu několika vzájemně propojených budov.
Teoretická výuka splňuje ty nejnáročnější vzdělávací požadavky. Odborné učebny a laboratoře jsou vybaveny moderními informačními technologiemi v podobě interaktivních tabulí, datových projektorů, vizualizérů, moderních výukových programů apod. Škola disponuje největší tělocvičnou v regionu. Současně využívá pro sportovní vyžití vlastní vybavenou posilovnu, víceúčelové sportoviště s umělým povrchem a travnaté hřiště.

Praktická výuka je realizována v moderních školních dílnách, kde je kladen důraz na systematickou modernizaci strojního a materiálního vybavení. Žáci pracují s moderními učebními pomůckami tak, aby byli schopni pružně reagovat na dynamicky měnící se podmínky reálného světa vědy a techniky. Autodílny jsou vybaveny moderními diagnostickými zařízeními, hydraulickými automobilovými zvedáky apod. Elektro dílny disponují novým vybavením týkající se zabezpečovací techniky. Výuka kovoobrábění je praktikována na CNC strojích. Praktické vyučování má vlastní multimediální PC učebnu.

Jako škola neleníme a pořádáme kurzy mezi které patří lyžařský, adaptační a také sportovně turistický. Nesmíme zapomínat na kulturní akce, jako jsou divadelní představení (nově i v anglickém jazyce), návštěva městské knihovny, reprezentace školy v soutěžích (Finanční gramotnost, Ekonomická olympiáda). Velkou aktivitu prokazují naši žáci ve sportovním odvětví, kde srovnávají své výkony na republikové úrovni – Středoškolské mistrovství v požárním sportu, kvalifikace na republikové finále ve šplhu, vítězství v turnaji fullcontact pro obor Bezpečnostně právní činnost a spousta dalších sportovních aktivit.
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno je nováčkem v projektu IKAP II - Implementace krajského akčního plánu II Středočeského kraje, který se zaměřuje na podporu odborností a kompetencí pedagogických pracovníků formou pestré škály vzdělávacích a rozvojových aktivit (semináře, síťování, workshopy, koučování atd.). Hlavním cílem projektu je podpora výuky technických předmětů, modernizace vybavení školy zařízením pro výuku předmětů zaměřených na techniku.

Přidejte se k nám a připravíme vás na život, a třeba se z vás stane Gentleman silnic (kterého vyhlašuje PČR), jako nedávno náš absolvent Hynek.

www.dubno.cz
https://www.facebook.com/sosasoudubno

 

Foto školy

Gentleman silnic Hynek

Požární soutěž