loader

PŘEDSTAVUJEME VÁM PARTNERY PROJEKTU IKAP II

partner číslo 47: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Mladá Boleslav, příspěvková organizace

Připravujeme studenty na výkon různorodých činností spojených s podnikáním, s peněžnictvím a asistentsko-sekretářskými profesemi.

 

Obchodní akademie je koncipována jako střední odborná škola obchodně podnikatelského zaměření připravující absolventy na výkon různorodých činností spojených s podnikáním, dále v oblasti peněžnictví a v asistentsko-sekretářských činnostech. Škola vytváří a rozvíjí vlastnosti a dovednosti potřebné pro úspěšný výkon těchto činností ve státních a soukromých podnicích, v obchodních korporacích, v družstvech a jiných právních formách podniku, ve sféře výroby, tuzemského i zahraničního obchodu, ve státní a veřejné správě aj.

Škola připravuje žáky na další studium na vysokých, vyšších odborných školách a v ostatních formách terciárního vzdělávání. Této možnosti žáci dostatečně využívají a jejich úspěšnost při přijímacím řízení i vlastním studiu je velmi dobrá.

Vzdělávací program Obchodní akademie připravuje odborné pracovníky pro výkon širokého spektra ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních činností ve všech typech organizací a pro další vzdělávání. Cílem studia je vybavit žáky obecně použitelnými kompetencemi nezbytnými pro profesní uplatnění a celoživotní učení.

Vzdělávací program Ekonomické lyceum spojuje typ gymnaziálního i odborného studia. Absolvent je po složení maturitní zkoušky dobře připraven k vysokoškolskému studiu ekonomických, právních či jiných směrů. Cílem studia je usnadnění adaptace na požadavky studia na vysokých školách. Vzdělávací program je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě. Součástí je i odborné vzdělávání v ekonomických disciplínách. Učivo obsahuje i složku výběrových odborných předmětů pro širší vzdělávací nabídku žákům. Tím jsou vytvořeny lepší předpoklady pro profesní rozhodování i prohloubení přípravy ke zvolení oboru dalšího studia.

Jazyková škola pořádá kurzy angličtiny a němčiny pro dospělé i studenty a žáky. Na jazykové škole jsou vypisovány základní kurzy, střední kurzy a přípravné kurzy ke složení státní jazykové zkoušky.

Materiální vybavení školy je na velmi dobré úrovni. Škola má kvalitní učební pomůcky pro odborné i všeobecně vzdělávané předměty, dále didaktickou, kancelářskou a kopírovací techniku a knihovnu. Ve škole je celkem 26 moderně zařízených učeben, které jsou vybaveny dataprojektorem nebo interaktivní tabulí. Z toho 5 učeben je vybaveno počítači pro každého žáka. V letech 2020-21 proběhla podstatná modernizace počítačového vybavení školy.

K nadstandardu školy patří bezbariérový přístup a pohyb po budově, možnost využívat internet i po vyučování, možnost připojení na Wi-Fi v prostorách školy, vytváření optimálních podmínek pro vzdělávání žáků, kteří se věnují sportu a jiným aktivitám, služby školního psychologa a možnost využívat fitness.
Budova školy se nachází v centru Mladé Boleslavi a z dopravního hlediska je velice dobře dostupná.

P_47_Medailonek_foto 01

P_47_Medailonek_foto 02

P_47_Medailonek_foto 03