loader

PŘEDSTAVUJEME VÁM PARTNERY PROJEKTU IKAP II

partner číslo 43: Střední hotelová škola, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o., Kladno

Probouzíme ve studentech jejich nejlepší já.

 

Naše střední hotelová škola působí v kladenském regionu již od roku 1992. V současné době pod názvem Střední hotelová škola, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o.
Škola má velmi výhodné umístění – sídlí v centru Kladna na pěší zóně u Floriánské kaple, v blízkosti autobusového nádraží i zastávek MHD.

Střední hotelová škola se zaměřuje na výuku oboru HOTELNICTVÍ, který je určen absolventům základních škol, je čtyřletý, zakončený maturitní zkouškou. V současné době si žáci pro své studium mohou vybrat jeden ze dvou nabízených školních vzdělávacích programů, a to Hotelnictví a turismus (s volbou zaměření buď na gastronomii nebo na cestovní ruch) a Stevard/stevardka.

Bez nadsázky lze konstatovat, že tato nevelká, soukromá SHS se snaží v nelehké situaci, která v současném školství existuje, doslova přeměňovat problémy na výhody, které se snaží následně plně využít ve prospěch svých žáků.

Pod zkušeným vedením paní ředitelky Ing. Věry Kučerové zde vznikl naprosto kompaktní, soudržný, přátelský kolektiv pedagogů, který má velmi dobré vztahy se studenty i mezi sebou navzájem a podílí se tak na vytváření výborného sociálního klimatu této školy. Na druhé straně ale dovede být ovšem také náročný a studentům nedaruje rozhodně nic zadarmo.

Svou systematickou prací a výchovným působením v rámci výuky, ale také při mimoškolních aktivitách (lyžařský výcvik, školní posilovna, návštěvy divadel, exkurze apod.), se snaží ve svých studentech probouzet jejich nejlepší já. Jako rodina, která hraje v životech dospívajících studentů v tomto období důležitou roli, snaží se i naše škola o vytvoření podobného, jakoby rodinného prostředí, a i tím své žáky na této cestě za vzděláním co nejvíce podporovat.

Z průzkumu mezi žáky naší školy pak jednoznačně vyplývá fakt, že právě lidský faktor se dá považovat za něco, čím se od ostatních škol může lišit, a jak sami studenti uvádějí, na jejich studium a motivaci ke studiu mají vztahy s pedagogy této školy velmi pozitivní dopad, což je jistě dobrá zpráva i pro rodiče těchto žáků.

I nadále se samozřejmě snažíme naši výuku zlepšovat, zkvalitňovat a inovovat, a to mj. i zapojením se do celé řady projektů a programů, vypisovaných nejrůznějšími regionálními, národními i mezinárodními orgány a institucemi, např. účastí v Implementaci Krajského akčního plánu II Středočeského kraje s cílem ještě zkvalitnit řízení a vzdělávání na naší škole.
Více informací, včetně virtuální prohlídky školy, najdete na našich webových stránkách https://shskladno.cz/

 

Hotel2

Hotel 1

Hotel3