loader

PŘEDSTAVUJEME VÁM PARTNERY PROJEKTU IKAP II

partner číslo 42: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Naši studenti dosahují na odborných soutěžích skvělých výsledků.

 

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou působí na zámku v Horkách nad Jizerou v regionu Mladoboleslavska. Zřizovatelem školy je Středočeský kraj. Škola má více než sedmdesátiletou tradici. Na škole nyní studuje zhruba 250 žáků. Škola je nositelem certifikátu kvality Asociace kuchařů a cukrářů a Evropské ceny kvality za zahraniční stáže.

Škola vyučuje čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou:

  • Cestovní ruch
  • Gastronomie

a tříleté učební obory vzdělání s výučním listem:

  • Cukrář
  • Kuchař - číšník
  • Zahradník
  • Zemědělec - farmář.

Pro zajištění kvalitní výuky slouží počítačové učebny, prezentační a projektové učebny, gastrostudio, cukrářská dílna, cvičné kuchyně, učebny stolničení, zámecká vinárna, zahradnictví, vazárny květin, dílny pro opravy mechanizace a další smluvní pracoviště. Žáci na učebnách mají přístup k Wi-Fi.

V gastronomických oborech probíhají kurzy studené kuchyně, vykrajování, baristický, sommelierský, barmanský, kurz přípravy moučníků a slavnostních cukrářských výrobků. Po získání dovedností ve škole si žáci rozšiřují své odborné návyky na praxi ve vybraných firmách regionu. Praxe konají například i při zajištění cateringu na Pražském hradě.

Naším významným počinem bylo také zabezpečení cateringové části oslav vzniku 100 let Československa na velvyslanectví ČR v Paříži v říjnu 2018. K naplnění tohoto úkolu vyjela skupina 20 žáků a čtyř učitelů na týden do Paříže, kde připravila recepci pro 700 hostů.

Na odborném výcviku a praxi dostávají žáci finanční odměnu za produktivní činnost. Žáci oboru Zemědělec - farmář absolvují bezplatně kurz k získání řidičského oprávnění sk. B, C a T, kurz obsluhy hydraulických mechanismů a manipulátorů a kurz obsluhy sklízecích mlátiček. Žáci oboru Zahradník absolvují kurzy aranžérské a floristické, včelařství a mají možnost získat řidičské oprávnění skupiny T. Žákům oboru Zemědělec - farmář a Zahradník je poskytováno stipendium z rozpočtu Středočeského kraje.

Žáci se pravidelně úspěšně účastní odborných soutěží a dosahují výborných výsledků. Vrcholem zatím je zisk titulu Cukrář roku 2018 naší žákyní Janou Šplíchalovou a následné třetí místo v Evropském semifinále Global Chefs Challenge 2019 v Rimini, v kategorii cukrář (Global Pastry Challenge).

Všichni se dokáží pobavit při Horkyfestu, volbě MISS a Gentlemana školy, při vánočních programech a mnoha dalších akcích (poznávací kurzy, lyžařský kurz, sportovní kurzy, divadelní představení, kulturní zájezdy, exkurze). Pravidelně je vydáván školní časopis SOUHRA.

V rámci programu Evropské unie ERASMUS+ vyjíždí každoročně bezplatně téměř jedna pětina žáků na zahraniční stáže do SRN, Rakouska, na Kypr, do Itálie, do Vysokých Tater na Slovensku a na exkurzi do Londýna. Za tuto činnost byla škole udělena Evropská cena kvality a opakovaně Pečetě kvality Národní agentury. Součástí školy je také školní jídelna, svačinový bufet a domov mládeže s bohatou zájmovou činností, s kroužkem sportovním, ochotnickým, zdravého životního stylu a chovu koní. Absolventi nacházejí po ukončení školy bez problému pracovní uplatnění v ČR i v zahraničí. Škola má statut cvičné školy pro pedagogickou praxi ČZÚ v Praze a je zapojena ve vzdělávacích evropských projektech.

Do projektu IKAP II jsme zapojeni do aktivity „Polytechnika". Cílem je vytvoření centra technologické excelence vybavené nejmodernějším gastronomickým zařízením využívaným pro praktické vyučování žáků oborů Kuchař – číšník, Cukrář a Gastronomie. Dále při aktivitách celoživotního vzdělávání dospělých (škola má udělenou autorizaci pro oprávnění poskytovat vzdělávání a vydávat doklady o vzdělání v oboru Cukrář dle Národní soustavy kvalifikací s možností získání stupně vzdělání - úplnou profesní kvalifikaci), pro odborné kurzy a semináře, rekvalifikační kurzy, mistrovské zkoušky apod. a pro odborné aktivity žáků ZŠ. Cílem je modernizace vybavení učeben pro odborný výcvik - cvičné kuchyně, cukrářské dílny a školní kuchyně.

Horky nad Jizerou 35, Brodce, tel.: 326 312 234, 604 633 999 souhorky@souhorky.cz

www.souhorky.cz

www.facebook.com/souhorky

P_42_Medailonek_foto Paříž cukr

P_42_Medailonek_foto Pražský Hrad