loader

PŘEDSTAVUJEME VÁM PARTNERY PROJEKTU IKAP II

partner číslo 40: Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov

Věříme v budoucnost našich oborů, protože rukou, které pomáhají lidem a světu, není nikdy dost.

 

„S dospělostí zjistíte, že máte dvě ruce. Jednu, abyste pomáhali sobě, druhou, abyste pomohli světu." Audrey Hepburn

Podaná ruka - každý ji někdy potřebuje a ocení, když mu ji někdo nabídne. V neštěstí, v nemoci, v bolesti, v těžké životní situaci i při tragické události. My ji máme v logu a ve všech oborech, které vyučujeme, vedeme naše žáky k tomu, aby „podaná pomocná ruka" nebyla jen prázdná fráze.

Jsme Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov, sídlíme v ulici Černoleská, vzděláváme a vychováváme žáky v oborech veřejnosprávní činnost, sociální činnost, praktická sestra a asistent zubního technika. Naši absolventi vykonávají zajímavá a užitečná povolání a setkáte se s nimi v úřadech státní správy a samosprávy, na policii, na celnici i v advokátní kanceláři. Pracují v domovech důchodců, dětských domovech, v ústavech sociální péče a různě zaměřených sociálních službách. Podají vám pomocnou ruku v ordinacích praktických lékařů i specialistů, v nemocnicích, v komunitních službách a laboratořích zubních techniků.

Obě školy začaly psát svou historii samostatně. V Benešově je ve školním roce 1949 – 1950 založena Vyšší sociálně zdravotnická škola, která později mění svůj název na Zdravotnickou školu. Vyučovalo se ve třídách základních škol i gymnázia a od osmdesátých let 20. století se sídlem školy stala nová budova v areálu nemocnice. Střední odborná škola otevřela své třídy v ulici Černoleská ve školním roce 1991 – 1992 ještě pod názvem Rodinná škola Benešov. Každá ze škol žila svým vlastním životem a nakonec si ve školním roce 2015 – 2016 podaly ruce a od té doby kráčí společnou cestou.

Nevíme přesně, co nás čeká, ale pevně věříme v budoucnost všech našich oborů, protože rukou, které pomáhají lidem a světu, není nikdy dost. Proto se neustále snažíme podporovat odbornost a kompetenci pedagogických pracovníků, co nejvíce zvyšovat kvalitu výuky a její modernizaci i prostřednictvím projektu IKAP II.

P_40_Medailonek_foto logo_color_pruhledny