loader

PŘEDSTAVUJEME VÁM PARTNERY PROJEKTU IKAP II

partner číslo 4: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Kladno

Tradice nás zavazuje.

 

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Kladno, Jana Palacha 1840 je technickou školou s dlouholetou tradicí. Její historie se začala psát již v roce 1881 a byla první odbornou školou v Kladně. Za dobu své 140 leté existence prošla řadou změn v názvu, vyučovaných oborech a předmětech i počtu tříd. Dnes je vyprofilovanou technickou školou s 5 studijními obory a moderním vybavením.

Škola poskytuje zájemcům kvalitní vzdělávání na denním i dálkovém studiu v řadě specializovaných učeben, laboratoří a školních dílen.

Ucelený areál střední průmyslové školy má výhodnou polohu v centru města s dostupnou veřejnou dopravou ze široké spádové oblasti. Tvoří jej čtyřpodlažní historická budova, dvoupodlažní vedlejší budova, tělocvična BIOS a školní hřiště.
Po absolventech střední průmyslové školy je v regionu velká poptávka, zejména v technických oborech - strojírenství a elektrotechniky. Jaké znalosti a dovednosti mohou studenti v jednotlivých studijních oborech získat?

Při studiu Strojírenství žáci poznají, jak stroje fungují. Naučí se, jak je navrhovat, aby plnily požadované funkce, byly výkonné, spolehlivé s dlouhou životností a bezpečné. Zkrátka, budou profesionálové ve svém oboru.

Studenti oboru Elektrotechniky/Elektroenergetiky se uplatní při výrobě, rozvodech a využití elektrické energie. Naučí se, jak fungují elektrotechnické obvody, jak je navrhnout, vyrobit a změřit jejich parametry, jak z těchto obvodů zkonstruovat různé přístroje, stroje a zařízení. Budou umět tato zařízení vyrobit, namontovat a bezpečně provozovat. Pokud se poškodí, dokáží je tak také opravit. Získané poznatky uplatní v praxi nejen ve firmách, ale i doma, v autech apod. V tom je jejich budoucnost.

Obor Elektrotechnika/Elektronické počítačové systémy přinese studentům poznatky o vlastnostech a možnostech elektrických i elektronických prvků a také měřicích přístrojů. Naučí se řešit elektronické obvody, seznámí se s konstrukcí počítačů a jejich periferií. Zvládnou možnosti výpočetní techniky a zpracování informací. Dozví se mnoho užitečných poznatků o operačních systémech a o počítačových sítích. Jejich uplatnění může být ve výrobě počítačových systémů, elektronických zařízení, výpočetní a mikroprocesorové techniky. Uplatnit se mohou jako technici slaboproudé elektrotechniky, tvůrci a správci informačních systémů, servisní technici, programátoři, správci počítačových sítí.

Elektrotechnika/Automatizační technika je obor, který má nesporně budoucnost. Kde ještě nemají automatizační techniku, tam ji dříve nebo později budou chtít zavést. Naši absolventi s tím dokáží pomoci. Stanou se odborníky na automatické výrobní linky, průmyslové roboty i měřicí a regulační techniku. Poznají, jak tato technika funguje, naučí se ji ovládat a opravovat. Nakonec ji budou umět sami navrhnout, zkonstruovat a vyrobit. Automatizační technika je vlastně počítačová hra pro opravdové profesionály.

Obor Informační technologie je zaměřen především na aplikace moderních počítačů. Absolventi budou umět s počítačem nejen pracovat, to dnes umí skoro každý, ale hlavně budou vědět, jak programy vlastně fungují. Budou umět takové programy sami napsat. Dokáží spravovat počítačové sítě a zajistit jejich bezpečnost, zvládnou poradit a pomoci normálním uživatelům PC. Dokáží vytvořit firemní prezentaci, webové stránky nebo e-shop. Budou IT specialisté, jaké hledají firmy po celém světě. Nebo co takhle programátoři her nebo filmových efektů - základy se u nás také naučí. Označení „AJŤÁK" nebude nadávka, ale ocenění.

Studenti mají pro svoje vzdělávání ve dvou budovách k dispozici celkem 20 prostorných učeben, 12 odborně specializovaných místností a laboratoří.
Školní dílny jsou vybaveny pro výuku praxe v oblasti strojírenství i elektro, učebnou robotiky a CNC strojů. Po nástupu žáků do školy na ně čeká zbrusu nová učebna matematiky.
Velkou devizou školy je zkušený a k žákům spravedlivý a náročný pedagogický sbor, většinou s dlouholetou praxí a zkušenostmi, který je připraven žákům pomoci k dosažení co nejlepších studijních výsledků a připravit je pro praxi.
Pro sportovní aktivity mají studenti k využití vlastní tělocvičnu, nově vybudované workoutové hřiště a víceúčelové venkovní sportovní hřiště.

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Kladno byla několik let zapojena do projektu IKAP – Implementace krajského akčního plánu Středočeského kraje. Hlavním cílem projektu bylo podpořit aktivity vedoucí ke zkvalitnění řízení a zvyšování kvality vzdělávání na území Středočeského kraje. V rámci tohoto projektu byly zakoupeny dva nové CNC stroje, soustruh EMCO Concept Turn CT460 a frézovací centrum EMCO CM260. Oba stroje významně rozšiřují možnosti výuky odborných předmětech i v dílenské praxi. Průběh a výsledky účasti školy v projektu jsou zachyceny na webových stránkách https://sps-projekty.webnode.cz/

Na tento projekt navazuje projekt nový s názvem IKAP II - Implementace krajského akčního plánu II Středočeského kraje. Součástí tohoto projektu jsou aktivity pro žáky základních škol a střední průmyslové školy, zaměřené k posílení motivace a zvýšení zájmu o studium technických oborů. Pro žáky SPŠ probíhají zájmové kroužky matematiky a elektroniky, v období koronavirových opatření distančním způsobem na komunikačních platformách Discord (matematika) a Microsoft Teams (elektronika). Pro žáky základních škol je připraven technický kroužek se zaměřením na stavbu a programování robotů. Před spuštěním je kroužek rukodělný a kroužek virtuální reality.

P_04_11

P_04_01

P_04_02

P_04_03

P_04_04

P_04_05