loader

PŘEDSTAVUJEME VÁM PARTNERY PROJEKTU IKAP II

partner číslo 39: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Mladá Boleslav

Naše škola je otevřená všem a všemu.

 

Střední zdravotnická škola Mladá Boleslav je střední škola s mnohaletou tradicí.
Boleslavská zdrávka, jak se jí tu v okolí říká, oslavila v roce 2019 krásné kulatiny, a to 70 let od svého založení. Dalo by se tedy říci, že je to vlastně středoškolská seniorka. Ale nějakou stařenku rozhodně nečekejte, boleslavská zdrávka je starší moderní dáma, která se ale v žádném případě nebrání všem novinkám a vymoženostem 21. století.

Škola je velmi moderně zařízená a rovněž disponuje všemi moderními IT zařízeními. Dokonce má i virtuální učebnu anatomie. Počítačové vybavení a dataprojektor v každé učebně je samozřejmostí. Systém Bakalář je na zdrávce používán už 2. desetiletí.

Zdrávka se také může chlubit celou řadou předností. Nepopsatelnou výhodou školy je sama její poloha, a to přímo v těsné blízkosti partnerského zařízení, kterým je Oblastní nemocnice Mladá Boleslav - Klaudiánova nemocnice. Budoucí sestřičky tak mohou na praxi chodit doslova v bačkorách, samozřejmě obrazně řečeno.

Mezi další neméně významné výhody školy určitě patří umístění školní jídelny přímo v suterénu budovy a prostory internátu naopak zase v nejvyšším patře. Dalším velmi důležitým faktorem, který velmi příznivě přispívá k příjemné atmosféře, téměř až k rodinnému prostředí, je pedagogický sbor. Jeho stabilita, stálost, ale zároveň i velká flexibilita vytváří na této škole velmi příznivé klima a naladění všech pedagogů na stejnou vlnu pod heslem jsme jeden tým, přináší své ovoce.

V současné době škola nabízí středoškolské studium ve třech formách denního studia, a to buď čtyřleté studium praktické sestry nebo zdravotnického lycea zakončené maturitní zkouškou, nebo tříletý učební obor ošetřovatelství zakončený závěrečnou zkouškou a výučním listem.
Naši maturanti pak mohou následně pokračovat ve tříletém studiu na zdejší Vyšší odborné škole zdravotnické, které zakončují absolutoriem.

Naše škola je zkrátka otevřená všem a všemu, o čemž svědčí i velké množství projektů, kterých se škola účastnila a účastní v posledních letech. Některé se už dokonce staly nedílnou součástí života školy - jako například Den mezipředmětové spolupráce, Den první pomoci - kde kolegyně se studenty připraví figurantům taková zranění, že by je laik nerozeznal od skutečných. Naopak k velmi čerstvým projektům z doby covidové patří projekt kolegyň tělocvikářek a vyučujících angličtiny a zeměpisu, který nese název Se zdrávkou na cestách. Díky tomuto projektu se nejen naši studenti, ale i pedagogové pravidelně hýbou. Jejich nachozené kilometry jsou navíc převedeny na koruny a celkový výtěžek přispěje na provoz Ekocentra při Domě dětí a mládeže v Mladé Boleslavi.

Zapojení do projektové činnosti je opravdu široká a své místo jsme našli i v projektu I KAP II.
Zapojení pedagogičtí pracovníci se vyjedou vzdělávat v rámci šablony Zahraniční mobility a zapojením do šablony Doučování, nezapomínáme ani na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem.

Kromě odborných znalostí naši studenti získávají poměrně i velký všeobecný přehled, a to prostřednictvím celé řady exkurzí nebo návštěvou divadelních představení v mladoboleslavském divadle a v divadlech pražských.
Přijďte tedy ochutnat mladoboleslavské tradiční zdravotnické menu. Naši šéfkuchaři vám jistě rádi nechají nahlédnout pod pokličku přípravy výtečných pokrmů, na jejichž konci je profese, ve které se člověk setká s radostí přicházení na svět, tak i s bolestným okamžikem odcházení, a to na žádné jiné škole zažít nemůžete.

 

P_39 foto 1

P_39 foto 2

aa