loader

PŘEDSTAVUJEME VÁM PARTNERY PROJEKTU IKAP II

partner číslo 38: Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Produktivní žáky na naší škole odměňujeme.

 

SOU Nové Strašecí zajišťuje vzdělávání v tříletých učebních oborech Opravář zemědělských strojů (41–55–H/01), Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) (23–68–H/01) a Zahradník (41-52-H/01). Úspěšní absolventi technických oborů mohou pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu Provozní technika ( 23–43–L/51).

Areál učiliště tvoří moderní budovy: škola s jídelnou, komplex dílen (hala pro opravy motorových vozidel a zemědělské techniky, kovárna, zámečnické dílny, pracoviště strojního obrábění a svařovna), sportoviště a hřiště s umělým povrchem. Pro studenty, kteří nechtějí každý den dojíždět, je k dispozici domov mládeže. Rozsáhlá plocha SOU poskytuje i dostatek prostoru pro výuku zahradníků - včetně skleníku a záhonů.

Během odborného výcviku se žáci naučí základy ručního obrábění kovů a tváření kovů za tepla, zvládnou strojní obrábění - obsluhu soustruhů, frézek, obrážeček, strojních pil a brusek. Podstatnou kapitolou je výuka svařování elektrickým obloukem a plamenem, na jejímž základě učni získávají svářečský průkaz. Opraváři zemědělských strojů mají dvě metody zdarma, automechanici mohou složit jednu metodu s finanční spoluúčastí. Pozornost je věnována také diagnostice motorových vozidel a zemědělské techniky a jejich opravám. V závěru učební doby získávají žáci oboru Mechanik opravář motorových vozidel zdarma řidičské oprávnění skupin B a C, Opraváři zemědělských strojů i T. Všichni žáci dostanou při nástupu do učení zdarma pracovní oděv a obuv. Za produktivní práci jsou žáci odměňováni.

Ve škole se vyučují všeobecné i odborné předměty. Při hodinách jsou využívány modely, obrazové pomůcky, instruktážní videofilmy a interaktivní tabule. Pozornost je věnována i počítačovým technologiím, protože je v současné době znalost obsluhy počítačů na poli pracovních příležitostí pokládána za nezbytnost. Pro výuku jsou vytvořeny elektronické výukové materiály, které lze využívat při hodinách i v samostudiu. K zájmovým činnostem patří kroužek včelařský, kroužek ledního hokeje, florbalu nebo motoristický. Velký důraz je kladen na sportovní vyžití. Možnost hry stolního tenisu nebo posilovna, školní hokejové mužstvo, účast na sportovních soutěžích - to jsou jen některé z možností, jak trávit aktivně volný čas. Každoročně se také pořádá lehkoatletická soutěž školy.

SOU Nové Strašecí vystupuje jako spolupracující partner Středočeského kraje v rámci projektu IKAP II. Díky němu se zaměřuje na podporu odborností a kompetencí pedagogických pracovníků formou vzdělávacích aktivit. Dále budou podporovány digitální technologie a multimediální výuka formou technologického vybavení učebny, modernizace vybavení dílny pro polytechnickou výuku a využívání nástrojů pro kreativní výuku určené k rozvoji tvořivosti žáků (knihy, SW, on-line zdroje, hry...). V plánu je i zahraniční mobilita dvou pedagogických pracovníků naší školy.

Má-li absolvent učebních oborů Automechanik nebo Opravář zemědělských strojů zájem a předpoklady pro další studium, pokračuje formou nástavby v dvouletém oboru. Žáci si v něm rozvíjí znalosti získané v předchozích letech, mají možnost vycestovat do zahraničí – škola jim umožňuje možnost absolvovat odbornou praxi na zemědělských farmách nebo v automobilovém průmyslu. Velkým bonusem je zlepšení jazykových a komunikačních dovedností.
Po završení studia získávají žáci výuční list ve zvoleném oboru, absolventi nástavbového studia obdrží maturitní vysvědčení. Rozsah znalostí a dovedností jim zajišťuje pestré uplatnění na trhu práce, především v těch profesích, pro které se připravovali, ale s ohledem na specifické znalosti jsou vítáni i v jiných technických oborech a díky svářečskému a řidičskému průkazu mají otevřené dveře v řadě firem.

P_38_Medailonek_foto ozs

P_38_Medailonek_foto P1100812