loader

PŘEDSTAVUJEME VÁM PARTNERY PROJEKTU IKAP II

partner číslo 37: Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník, příspěvková organizace

Naši studenti mají vysokou úspěšnost u příjímacích zkoušek na české i zahraniční VŠ.

 

Gymnázium Zikmunda Wintra v Rakovníku poskytuje vzdělání podle osnov všeobecného studijního zaměření ve dvou výukových programech: 79-41-K/41 a 79-79-K/81.
Protože je Gymnázium Zikmunda Wintra všeobecně vzdělávací školou, je jejím cílem připravit žáky pro studium na vysokých a vyšších odborných školách. Naší ctižádostí je co nejširší uplatnění našich absolventů, k čemuž přispívá možnost profilovat se pomocí volitelných předmětů. V předposledním ročníku se jedná o čtyři, v maturitním ročníku o šest vyučovacích hodin týdně. Na gymnáziu se vyučuje podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) zpracovaného dle rámcového programu (RVP) pro ZŠ a gymnázia. V období podzimních maturitních zkoušek je naše gymnázium spádovou školou pro maturanty středních škol celého okresu.

 • škola s dlouholetou tradicí
 • kvalitní příprava pro úspěšné zvládnutí maturitní zkoušky
 • vysoká úspěšnost u příjímacích zkoušek na VŠ (české i zahraniční)
 • individuální přístup k talentům
 • partnerství GZWR s vysokými školami

Již několik let se rozvíjí partnerství s VŠCHT v Praze, dále jsme nositeli titulu Fakultní škola Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze, Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Fakultní škola Farmaceutické fakulty UK a spolupracujeme též s Ústavem organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky.

Tato spolupráce přináší zajímavý profit našim studentům v podobě ještě lepší přípravy ke studiu na vysokých školách a poznání akademického prostředí.

 • ocenění Škola udržitelného rozvoje 1. stupně
 • příprava k mezinárodním jazykovým zkouškám Cambridge English
 • studium našich studentů v zahraničí
 • mezinárodní účast ve výuce na GZW
 • jsme E-Twinningovou školou
 • úspěchy studentů v Středoškolské odborné činnosti a dalších soutěžích

Jsme partnerská škola IKAP II Středočeského kraje.
Tento projekt nám pomůže poskytovat kvalitní vzdělávání  zejména v oblasti rozvoje matematické, čtenářské, jazykové, digitální a finanční gramotnosti a zároveň podpory polytechnického vzdělávání.

Jsme zapojeni do projektů mezinárodní spolupráce a dobrovolnické a charitativní činnosti.

 

P1060164

P1070115

P106254