loader

PŘEDSTAVUJEME VÁM PARTNERY PROJEKTU IKAP II

partner číslo 36: Střední odborné učiliště Hluboš

Upřednostňujeme individuální přístup k žákům ve školních i osobních záležitostech.

 

Střední odborné učiliště Hluboš poskytuje vzdělání v oblasti nábytkářské a dřevařské výroby, strojírenství, opravárenství a služeb ve tříletých učebních oborech zakončených závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu a ve čtyřletých studijních oborech zakončených maturitní zkouškou.

SOU Hluboš bylo založeno v roce 1959. V současné době má škola dvě pracoviště. Jedno v Hluboši, kde sídlí ředitelství školy a vyučují se zde dřevařské obory a kosmetické služby. Druhé v Dobříši, kde se vyučují opravárenské obory a obor kadeřník. Na obou pracovištích působí cca. 380 žáků.

Jsme školou malou. Tím snadněji se nám daří uplatňovat individuální přístup k žákům. Ten uplatňujeme jak při výuce, tak i při řešení jejich osobních záležitostí.

Žáci školy se pravidelně zúčastňují soutěží odborných zručností v různých učebních oborech. Při těchto soutěžích se často umisťují na „ bedně" i v celostátních kolech. Především se nám to daří v oborech truhlář a kosmetické služby.

Škola již delší dobu realizuje nebo realizovala různé projekty. Jsou to projekty investiční (zateplení a rekuperace školy včetně dílen, pořízení strojů na odborný výcvik). Dále projekty z programů OPVK, v současné době OPVVV. Také úspěšně realizujeme již 15 let projekty mobility jak pro žáky, tak pro pedagogy v programu Leonardo da Vinci, nyní v programu Erasmus+. Také se zapojujeme do projektu IKAP a IKAP II jako spolupracující partneři.

 

SOU Hluboš