loader

PŘEDSTAVUJEME VÁM PARTNERY PROJEKTU IKAP II

partner číslo 35: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Mladá Boleslav

Připravujeme studenty na profesní i osobní život po ukončení studia.

 

SOŠ a SOU v Jičínské ulici existuje od roku 1952, kdy navázala na bohatou historii zemědělského školství v Mladé Boleslavi. Škola má ale mnohem delší a zásadnější tradici. Funguje již od konce 19. století, respektive již od 1. září 1883, kdy byla v Mladé Boleslavi zřízena zimní hospodářská škola.

Dnes škola poskytuje vzdělání v maturitních a učebních oborech převážně technického zaměření. Z maturitních oborů to jsou obory Mechanizace a služby se zaměřením na dopravu a logistiku, Technické lyceum, Veřejnosprávní činnost a dvouletý nástavbový obor Podnikání.
Z učebních oborů to jsou Mechanik opravář motorových vozidel, Autoelektrikář, Elektrikář, Truhlář, Zedník a Operátor skladování.

Vedle vzdělávání je ve škole realizována celá řada dalších aktivit, které žáky připravují na profesní i osobní život po ukončení studia. Jsou to například: adaptační kurzy pro žáky prvních ročníků, různé kulturní akce jako jsou návštěvy divadel, kin, výstav, besedy s významnými osobnostmi. Ve škole působí žákovské divadlo. Žáci se účastní různých charitativních akcí, sportovních soutěží. Důležitou součástí aktivit jsou různé tematické exkurze do podniků, ale i např. návštěva protidrogového vlaku, Terezína, Věznice Jiřice, atd. Škola společně se žáky pořádá akce pro děti z MŠ, dny řemesel pro žáky ZŠ a řadu dalších aktivit.

Škola je v současnosti zapojena do projektu „Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje", kde je škola v pozici partnera. Zde se účastníme dvou aktivit a to zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ a doučování žáků ohroženým školním neúspěchem. Součástí projektu bude i nákup vybavení ICT na praktickou výuku.

Škola areál letecky