loader

PŘEDSTAVUJEME VÁM PARTNERY PROJEKTU IKAP II

partner číslo 34: Dvouletá katolická střední škola a mateřská škola Kolín

Přistupujeme k žákům individuálně a respektujeme jejich specifické potřeby. 

 

Dvouletá katolická střední a mateřská škola funguje v Kolíně již 30 let.
Jejím zřizovatelem je Arcibiskupství pražské.

Sdružuje tři subjekty:

  • střední školu
  • mateřskou školu
  • školní jídelnu

Střední škola nabízí možnost vzdělání ve dvouletém oboru Pečovatelské služby a oboru Praktická škola dvouletá. Obor Pečovatelské služby je zaměřen na praktické činnosti v oboru pečovatelství a ošetřovatelství. Obor Praktická škola dvouletá je určen pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Studium je koncipováno tak, aby během dvouleté přípravy poskytovalo žákům kvalifikační podmínky pro získání rekvalifikačního osvědčení. V závěru studia tak mohou naši absolventi podle svých možností a schopností získat dvě osvědčení:

  • Pomocný pracovník v kuchyni
  • Pracovník v sociálních službách

Díky malému kolektivu a stálému pedagogickému sboru zabezpečuje naše škola žákům individuální přístup respektující specifické potřeby žáků. Praktické vyučování je děleno do menších skupin, ve třídách pracují asistenti pedagoga.
Obecným cílem studia na naší škole je připravit žáky na smysluplné povolání a najít uplatnění na trhu práce. Připravit žáky na rodinný život a jejich úspěšné včlenění do společnosti. Snažíme se žákům zprostředkovat vhodné mezilidské prostředí, ve kterém bude respektována a přijímána jejich individualita, ale vedeme je i k vzájemné úctě k ostatním a k sobě navzájem.
Jedna z našich studentek napsala o škole: „Líbí se mi, že to není stejná škola jako ostatní." Přijďte se podívat a posoudíte sami.

V rámci projektu IKAP II chceme v nadcházejících letech podpořit vzdělávání našich pedagogů a sdílení informací s jinými školami stejného typu u nás i v zahraničí. Rovněž zvýšit možnosti uplatnění našich absolventů na trhu práce a zvýšit jejich šance na trhu práce.
Na podporu těchto cílů budeme využívat následující nástroje s finanční podporou IKAP II:

  • Zahraniční mobility pedagogických pracovníků škol a školských poradenských zařízení
  • Tandemová výuka SŠ / VOŠ
  • Personální podpora – Školní kariérový poradce

Snímek obrazovky (71)