loader

PŘEDSTAVUJEME VÁM PARTNERY PROJEKTU IKAP II

partner číslo 33: Střední škola, základní škola a mateřská škola da Vinci

Škola budoucnosti - příjemné prostředí, netradiční přístup a vše na jednom místě.

 

Škola da Vinci v Dolních Břežanech předběhla stejně jako geniální Leonardo svou dobu, a to hlavně tím, že v jednom areálu se nacházejí hned tři školy – mateřská, základní a gymnázium. To oceňují hlavně rodiče s více dětmi, kteří stráví spoustu času jejich rozvážením na různá místa. 

Ve Škole da Vinci v Dolních Břežanech fungujeme na komunitním charakteru. Žáci, učitelé i rodiče mateřské, základní školy i gymnázia společně vytvářejí atmosféru respektu a bezpečí, pomáhájí si a podporují se. Spolupracuje se napříč třídami, stupni i týmy a důraz je kladen na podporu otevřené a férové komunikace.

Všestranný rozvoj každého z nás je v centru naší práce. Rozvíjíme schopnost pracovat samostatně, v malých týmech i ve velkých skupinách. Učíme se dávat i přijímat zpětnou vazbu a respektovat vlastní potřeby i potřeby druhých.

Kombinujeme různé přístupy ke vzdělávání a vytváříme z nich pestrý a smysluplný celek. Společně utváříme i pravidla, kterými se řídíme. Aktuální témata řešíme na poradách, sněmech a v pracovních skupinách.

Na gymnáziu máme základní úroveň, kde studenti získají znalosti, které jim umožní získat stejný přehled o všech předmětech jako kdekoli jinde, a rozšířenou úroveň. V rozšířené úrovni se student může zaměřit na téma, které ho zajímá a zvolit si téma či projekt v rozsahu tří devadesátiminutových bloků v 1. ročníku a až sedmi bloků ve 4. ročníku. Na zvoleném tématu žák málokdy pracuje sám, obvykle najde někoho se společným zájmem. Každý obor má speciálně vybavenou učebnu pomůckami, ať už jde o chemii, fyziku a biologii, společenské vědy, hudební zkušebnu či ateliér. Cílem není jen získání všeobecných znalostí, ale to, aby se žáci zdokonalovali v oboru, kterému se chtějí dál věnovat na vysoké škole. Navíc da Vinci nabízí až 100% stipendium pro nadané absolventy 9. tříd hlásící se na gymnázium. 

Naše škola se nachází v krásném areálu  s přírodní zahradou a herními prvky, bazénem a relaxačními zónami. 

Jsme zapojeni do projektu „Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje", jehož cílem je zvýšit kvalitu vzdělávání ve Středočeském kraji pomocí zahraničních mobilit pedagogických pracovníků škol a školských poradenských zařízení, zapojení odborníků z praxe do výuky na SŠ, skrze podporu tandemové výuky na SŠ a podporu kariérového poradenství.

Da Vinci_c

Da Vinci_f

Da Vinci_e