loader

PŘEDSTAVUJEME VÁM PARTNERY PROJEKTU IKAP II

partner číslo 32: Sunny Canadian International School - Základní škola a Gymnázium, s.r.o.

Poskytujeme studium v multikulturním prostředí anglicky od mateřské školy až po maturitu.

 

Sunny Canadian International School je jedinečná vzdělávací instituce v České republice, v níž je studium poskytováno v multikulturním prostředí anglicky od mateřské školy až po maturitu – to vše pod jednou střechou.

Všechny tři stupně (čtyřleté gymnázium, ZŠ a MŠ) jsou dvojjazyčné – vzdělávání probíhá souběžně v českém a anglickém jazyce, přičemž zastoupení obou jazyků ve výuce ZŠ a Gymnázia je rovnocenné. Škola je členem Kanadské obchodní komory a spolupracuje s Kanadskou ambasádou.

Čtyřleté všeobecné gymnázium je zapsáno v rejstříku škol MŠMT. Předměty vyučované v anglickém jazyce jsou vedeny zahraničními kvalifikovanými pedagogy.

Škola je držitelem prestižní akreditace pro Cambridgeské mezinárodní zkoušky (CIE) a kromě české státní maturity připravuje studenty k mezinárodní zkoušce IGCSE a případně mezinárodní maturitní zkoušce Advanced Levels (úroveň A/AS).

SCIS je oficiálním testovacím centrem Cambridgeských jazykových zkoušek: Cambridge YLE Starters, Movers, Flyers, Key for schools (KET pro školy) a Preliminary for schools (PET pro školy) na prvním stupni ZŠ, FCE na druhém stupni ZŠ a CAE na Gymnáziu. TOEFL Young Learners exams, TOEFL Primary (8–11 let) a TOEFL Junior (11–17 let).
Ve spolupráci s Francouzským a Goethe institutem pořádá zkoušky z francouzštiny a němčiny.
Kromě AJ si studenti volí mezi FJ a NJ, které vyučují kvalifikovaní čeští a zahraniční pedagogové.

Nadaní studenti mají možnost získat na celé čtyři roky studia stipendium.
Škola je zapojena do prestižního mezinárodního programu Duke of Edinburgh, který u studentů podporuje osobní rozvoj a dobrovolnictví.
Ve škole trvale působí školní poradenské pracoviště – speciální pedagog, výchovný poradce, specialista pro nadané žáky, kariérní poradce.

Od roku 2020 je Gymnázium zapojeno do projektu: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje - IKAP II. Projekt je zaměřen na podporu pedagogických pracovníků včetně vedoucích pedagogických pracovníků a středního managementu školy, a to formou vzdělávání, mentoringu a síťování se zkušenými kolegy. Významná část Projektu je zaměřena na podporu polytechnického vzdělávání včetně investic do technického vybavení a rozvoj gramotností, zejména digitálních, včetně investic do vybavení.

Gymnázium sídlí v moderním komplexu z roku 2015, který zahrnuje kmenové třídy, specializované učebny a laboratoře pro výuku fyziky, chemie a biologie, výpočetní techniky, dějepisu a zeměpisu, ateliéry pro spe-cializovanou výuku výtvarné výchovy, hudební výchovy, pracovní výchovy, studentský klub, knihovnu se studovnou a sportovní halu.
Škola je dobře dostupná z Prahy (autobusová zastávka je přímo u budovy školy) a zároveň je blízko Průhonického parku. Rozsáhlý školní pozemek je využívaný pro outdoorovou výuku a sportovní aktivity.
Škola nadstandardně komunikuje se studenty i s rodiči, vyznačuje se přátelským a vstřícným klimatem a individuální přístup k žákům je samozřejmostí.

P_32_Medailonek_foto budova