loader

PŘEDSTAVUJEME VÁM PARTNERY PROJEKTU IKAP II

partner číslo 31: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola Příbram I

Poskytujeme studentům příjemné, přátelské a profesionální prostředí, tradiční výuku doplněnou moderními vzdělávacími metodami.

 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola v Příbrami představuje dlouholetou tradici výuky zdravotnických oborů v našem kraji. Zájemci o studium si mohou zvolit mezi tradičními obory – Praktická sestra a Diplomovaná všeobecná sestra – a moderními – Zdravotnické lyceum, Masér ve zdravotnictví, Nutriční asistent, Diplomovaná dětská sestra a Diplomovaný nutriční terapeut.

Škola sídlí v historické budově z roku 1882, která je přizpůsobena nejnovějším požadavkům na vzdělávání. Naši žáci mohou využívat služeb školní jídelny a domova mládeže.

SZŠ a VOŠ Příbram nabízí vyváženou kombinaci teoretické a praktické výuky, která je doplněná o množství projektů. Škola dlouhodobě spolupracuje se zdravotnickými a sociálními zařízeními v regionu, pro žáky a studenty připravuje veliké množství odborných exkurzí, které přirozenou cestou rozšiřují jejich vědomosti. Důraz je kladen také na jazykovou přípravu našich žáků, jež je podporována i zahraničními exkurzemi do německy a anglicky mluvících zemí. V posledních letech škola využívala i mezinárodní projekty partnerství – Leonardo, Comenius a Erasmus.

Škola je taktéž zapojena do projektu IKAP II, díky kterému navyšuje kvalitu odborné a teoretické složky vzdělávání, podporuje práci pedagogických pracovníků a dále zkvalitňuje spolupráci s dalšími institucemi v regionu. Díky dotacím proběhla mohutná investice do vybavení školy, přičemž byl kladen důraz především na výpočetní techniku. Na škole probíhá taktéž projekt Šablony, díky kterému mají žáci možnost využívat služby kariérového poradce, je jim nabízeno doučování ze všech maturitních předmětů a je pro ně pravidelně připravován školní deskoherní a čtenářský klub.

Zdravotnická škola poskytuje všem zájemcům příjemné, přátelské a profesionální prostředí, tradiční výuku doplněnou moderními vzdělávacími metodami, mnoho nadstavbových aktivit a obory, jejichž absolventi jsou na trhu práce velmi úspěšní a žádaní.

P_31_Medailonek_foto Den otevřených dveří - přehlídka zdravotnických oděvů

P_31_Medailonek_foto ukázka oboru

P_31_Medailonek_foto ukázka první pomoci