loader

PŘEDSTAVUJEME VÁM PARTNERY PROJEKTU IKAP II

partner číslo 30: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kralupy nad Vltavou

Jsme jedinou střední školou ve Středočeském kraji s chemickými obory.

Ve školním roce 2020 – 2021 se naše škola stala partnerem v projektu „Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje", s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Naše partnerství v projektu je zaměřeno na tyto aktivity: zvýšení kvality všeobecné a odborné složky odborného vzdělávání a podnícení zájmu dětí a žáků o technické obory a řemesla cestou intenzivní spolupráce se zaměstnavateli. Významná část projektu je zaměřena na podporu polytechnického vzdělávání včetně investic do technického vybavení. Nedílnou součástí je podpora aktivit vedoucích k vytvoření podpůrných a motivačních sítí pro žáky a studenty ohrožené školním neúspěchem s cílem prevence předčasného ukončení vzdělávání. Konkrétně se jedná o zapojení odborníka z praxe do výuky, o doučování žáků a v oblasti personální podpory o práci koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele.

Snímek obrazovky (63)

Snímek obrazovky (64)

 

Snímek obrazovky (65)

Snímek obrazovky (66)

Snímek obrazovky (67)

Snímek obrazovky (68)

Snímek obrazovky (69)

Snímek obrazovky (70)