loader

PŘEDSTAVUJEME VÁM PARTNERY PROJEKTU IKAP II


partner číslo 29: Střední škola řemesel Kunice

Jsme malá škola s velkým srdcem.

 

„Život činný je opravdový život. Zahálka jest hrobem člověka zaživa. Co máš udělat, do toho se dej s chutí; co sám můžeš udělat, to nečekej od jiných a bez příčiny neodkládej s ničím. Když můžeš někomu pomoci, učiň to s největší radostí."  (Jan Amos Komenský)

Střední škola řemesel Kunice je speciální střední škola, poskytující střední vzdělání s výučním listem žákům ze základních škol praktických, základních škol speciálních či základních škol, u kterých je pedagogicko-psychologickou poradnou či speciálně pedagogickým centrem diagnostikován důvod pro vzdělávání ve speciální střední škole.

Máme dlouholetou tradici práce s postiženými žáky. Zakládáme si na individuálním přístupu. Skupiny na odborný výcvik mají maximálně 8 žáků. Využíváme distanční prostředky pro rodičovské schůzky, zapojujeme je pro lepší diagnostiku a následná podpůrná opatření.

Škola s internátem se nachází nedaleko Prahy na krásném místě, obklopena lesy a loukami. Věříme, že prostředí má nezměrný vliv na psychiku. Pokud Vaše dítě zakusilo příkoří od chytřejších zato zlých spolužáků, zde nabyde zpět své sebevědomí.

Obory vzdělání:

  • Kuchař - kuchařské práce
  • Cukrář - cukrářské práce
  • Florista - zahradnické práce
  • Pečovatel - pečovatelské práce
  • Prodavač - prodavačské práce

Do projektu IKAP II se naše škola zapojuje hlavně personální podporou pro koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele a kariérového poradce. Neméně důležité považujeme zahraniční mobilitu do školských poradenských zařízení. Rádi bychom se zapojili i do možnosti výstavby praktických dílen.

Kunice 1

Kunice 2

Kunice 3