loader

PŘEDSTAVUJEME VÁM PARTNERY PROJEKTU IKAP II

partner číslo 27: Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště Křivoklát

Lesnické školství v Křivoklátě má dlouhou tradici.

 

Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště Křivoklát je jedinečné svojí polohou v srdci křivoklátských hvozdů, na vysokém návrší mezi skalnatými břehy Berounky, vodní nádrží Klíčavou a Lánskou oborou. Výuka přírodovědných a lesu blízkých oborů zde tedy probíhá přímo v mimořádně cenném prostředí CHKO Křivoklátsko.

Dobře sehraný tým učitelů a odborníků připravuje specialisty v maturitních oborech lesnictví a veterinářství a učebních oborech lesní mechanizátor, truhlář a opravář lesnických strojů. Kromě úzké spolupráce s regionálními podniky a českými lesnickými školami Křivoklátští také udržují kontakty se zahraničím. V posledních letech žáci absolvovali zahraniční odborné pobyty v Bulharsku, Finsku, Polsku, Rakousku, Slovinsku či Srbsku, především v rámci projektů Erasmus+. Veřejnosti přístupná je mezinárodní soutěž v práci s motorovou pilou Dřevorubec junior, kterou škola pořádá každý rok na jaře.

Lesnické školství v Křivoklátě má dlouhou tradici, sahající až k jedné z prvních lesnických škol v Čechách. Ta vznikla na fürstenberském křivoklátském panství díky vrchnímu lesmistrovi Janu Bedřichu Gintlovi již roku 1839, byť vytrvala jen jedno desetiletí (dnes v objektu sídlí Lesní správa Křivoklát). Současná škola ovšem byla založena roku 1951. K tomuto účelu bylo vybráno místo zvané Písky, nacházející se na křižovatce cest ze Zbečna, Křivoklátu a Lán.

Od té doby se instituce značně rozrostla, dnes se zde vzdělávají necelé dvě stovky žáků maturitních i učebních oborů. Okolo původní skromné budovy proto vznikly rozsáhlé budovy dílen i domova mládeže. Zbudováno bylo travnaté i asfaltové hřiště, prostorná tělocvična, venkovní bazén, kotce pro psy, laboratoř, pitevna, včelín či moderní kotelna na štěpku. Péčí zdejších žáků a pedagogů v areálu také vyrostlo malebné arboretum, čítající desítky různých druhů stromů i keřů, doplněné o ekologické jezírko, venkovní geologickou expozici či sad starých odrůd ovocných dřevin.

V roce 2020 se škola zapojila do projektu Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.
Projekt je zaměřen na podporu pedagogických pracovníků včetně vedoucích pedagogických pracovníků a středního managementu škol, a to formou vzdělávání, mentoringu a síťování se zkušenými kolegy. Naše škola se zapojila do následujících aktivit: Zahraniční mobility pedagogických pracovníků škol a školských poradenských zařízení,
Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ / VOŠ, doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem, stáže pedagogů SŠ / VOŠ u zaměstnavatelů.

P_27_DJI_0021

P_27_DSC_0175

P_27_DSCF4069