loader

PŘEDSTAVUJEME VÁM PARTNERY PROJEKTU IKAP II

partner číslo 26: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel Kutná Hora

Jsme moderní dynamická škola 21. století.

 

Škola řemesel působí v Kutné Hoře ve čtyřech vzdělávacích budovách. Komplexní školní areál v Čáslavské ulici v blízkosti plaveckého a zimního stadionu, vzdělávací budova v Seifertových sadech nedaleko autobusového nádraží, dílny odborného výcviku v Potoční ulici a ve školní restauraci U Rytířů. Školu navštěvuje v tomto školním roce 617 žáků a poskytuje vzdělávání v 15 aktivních řemeslných a službových studijních a učebních oborech. 

Jsme moderní dynamická škola 21. století se zaměřením na perspektivní řemeslné a službové obory, kde se žáci učí být profesionály. Naším cílem je příprava žáků na úspěšný start profesní kariéry. K tomu využíváme naše dokonale vybavené zázemí školy s výbornou dostupností všech našich budov, ve kterých vyučujeme. Naše vzdělávání je komplexní a díky spolupráci s regionálními firmami je propojené s realitou běžného pracovního prostředí. Se světem nás propojují úspěšné programy Erasmus +.

Škola řemesel v Kutné Hoře – pojďte nás navštívit, pojďte se k nám učit.

Naše obory:

studijní čtyřleté obory, zakončené maturitní zkouškou:
26-41-L/01 Mechanik elektronik + výuční list
69-41-L/01 Kosmetické služby
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
75-41-M/01 Sociální činnost

tříleté učební obory, zakončené získáním výučního listu:
65-51-H/01 Kuchař, číšník
33-56-H/01 Truhlář
26-51-H/01 Elektrikář
26-52-H/01 Mechanik
elektronických zařízení
69-51-H/01 Kadeřník
23-51-H/01 Strojní mechanik
36-67-H/01 Zedník
36-69-H/01 Pokrývač
53-41-H/01 Ošetřovatel

nástavbové dvouleté studium, zakončené maturitní zkouškou:
64-41-L/51 Podnikání
65-41-L/51 Gastronomie


V projektu IKAP II se zaměřujeme na osobnostně profesní rozvoj pedagogů SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. Důraz je kladen na odborné vzdělávání žáků v rámci spolupráce s odborníky z praxe. Důležitou oblastí projektu je pracovní pozice kariérového poradce a koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatelů.

Aktivity:

  • zahraniční mobility pedagogických pracovníků škol
  • zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ/VOŠ
  • doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
  • personální podpora - koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
  • personální podpora - Školní kariérový poradce

P_26_Recepce

P_26_Kadeřnický salon

P_26_Jazyková učebna

P_26_CNC vrtací a frézovací centrum

P_26_Jídelna

P_26_Gastrostudio