loader

PŘEDSTAVUJEME VÁM PARTNERY PROJEKTU IKAP II

partner číslo 25: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Čáslav

Nabízíme studentům maturitní a pomaturitní vzdělávání v technických, ekonomických, manažerských a logistických disciplínách.

 

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie se sídlem v Čáslavi, v ulici Přemysla Otakara II. nabízí žákům a studentům maturitní a pomaturitní vzdělávání v technických, ekonomických, manažerských a logistických disciplínách.
Historie školy sahá do školního roku 1936-1937, kdy byla otevřena živnostenská škola, která sdružovala odbornosti kovodělné, stavební, umělecké, potravinářské, oděvní a kupecké. Škola nesla název Benešova škola práce. Během let došlo k reorganizaci a v roce 1952 zde vznikla Střední průmyslová škola strojnická s technickými maturitními obory. V roce 1993 se škola rozšířila o Obchodní akademii a Vyšší odbornou školu.

Nabídka současným maturitních a pomaturitních oborů plně reflektuje současný trend Vzdělávání 4.0 a Průmyslu 4.0 podpořené odbornou praxí a spoluprací s firmami.

Obor Strojírenství (kód oboru: 23-41-M/01) vyniká svými technickými profilacemi:

  • Mechatronika a robotika - elektro, pneumatika, hydraulika a robotika. Absolvent tohoto zaměření získá znalosti z oblasti informatiky, elektroniky, mechaniky, mechatroniky, automatizace, metrologie. Získané vědomosti si prakticky vyzkouší při výuce ve školních dílnách, v laboratořích automatizace a metrologie a v učebnách výpočetní techniky.
  • 3D modelování – CAD/CAM, 3D tisk, design a virtuální tvorba. Absolvent si osvojí znalosti a dovednosti tvorby virtuálních i skutečných modelů pomocí skic, náčrtů, kreslících programů, 3D tisku a 3D skenování.
  • Stavba a provoz automobilů - auto, moto, diagnostika, oprava a údržba vozů. Studijní zaměření je určeno zejména pro chlapce, ale i dívky, které zajímají automobily a vše, co s nimi souvisí. Studium je zaměřené na poznání stavby automobilů, na problematiku jejich provozování, diagnostiku, opravy a údržbu.
  • CNC programování - soustružení, frézování a CNC programování. Absolventi tohoto zaměření jsou kvalifikováni pro nejnáročnější aplikace Průmyslu 4.0. Najdou uplatnění jako programátoři CNC strojů, jako obsluha víceosých obráběcích center i jako technici kontroly na 3D měřících.

Absolventi Střední průmyslové školy získávají své uplatnění v oblastech technologie, programování CNC strojů, konstrukčních kanceláří, mechatroniky, servisních techniků v oblastech diagnostiky motorových vozidel aj.

Obor Obchodní akademie (kód oboru: 63-41-M/02) je jedinečnou příležitostí pro zájemce o ekonomické, finanční a obchodní trendy.
Žákům nabízíme profilaci na Účetnictví a finance podniku, která se specializuje na daně, finance, hospodaření, bankovnictví a Logistiku, jejíž specializací je doprava, zboží, manipulace a zásobování.
Absolventi nacházejí uplatnění v obchodně podnikatelské praxi. Zabezpečují finanční hospodaření podniku, účetnictví, statistiku, cenovou tvorbu a daňovou agendu. V oblastech logistiky optimalizují materiálové toky ve výrobě, řeší skladovací procesy a přepravu.

Obor Ekonomické lyceum (kód oboru: 78-42-M/02) je nejlepší volbou pro žáky, kteří chtějí pokračovat ve studiu na vysokých školách se zaměřením na ekonomiku, cestovní ruch, cizí jazyky, finančnictví. Ve studovaném oboru se žáci specializují na řešení problémů, finance, daně, cizí jazyky, logické a analytické myšlení.
Absolventi Ekonomického lycea vykonávají organizační, projektové a administrativní činnosti ve středním managementu ve firmách, službách, cestovního ruchu a veřejné správě.

Maturantům škola nabízí odborné studium vzdělávacího programu Výrobní a řídící systémy podniku (kód oboru: 39-41-N/02) na Vyšší odborné škole v denní i kombinované formě studia. Velkým bonusem pro studenty je půlroční odborná praxe ve studovaném oboru a zahraniční stáže ERASMU programu.
Specializace Management a personalistika se zaměřuje na pracovně-právní oblast z pohledu personalistiky, ekonomiky, financí, marketingu, managementu, řízení rizik, sebeprezentování a cizích jazyků.

Specializace Účetnictví a finance podniku se zaměřuje na vedení účetnictví malých a středních firem, na analýzy z účetního a daňového systému firmy, na sebeprezentování a cizí jazyky.

Absolventi se uplatňují na úrovni středního managementu v personálním, obchodním, marketingovém, logistickém, ekonomickém a účetním oddělení firem.

Během svého studia žáci a studenti absolvují různorodé aktivity. Jedná se o adaptační kurzy před zahájením studia, přednášky, besedy, exkurze do podniků, odborné praxe, výměnné pobyty studentů a pedagogů s Technickou akadémiou ve Spišské Nové Vsi na Slovensku, sportovní lyžařský výcvik a vodácký kurz, maturitní plesy, školní výlety, projektové dny, soutěže, olympiády a mnoho dalšího.

Studenti hojně využívají nabízených služeb, mezi které patří školní stravování s pestrou stravou a bohatým výběrem zeleninových salátů, zapékaných pokrmů, různých úprav masa a sladkých pokrmů. Pro studenty, kteří mají obtížnější dojíždění, škola poskytuje ubytování ve vlastním Domově mládeže s kapacitou čtyřiceti lůžek v jedno, dvou a třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením a ledničkou. Součástí domova je prostorná klubovna a kuchyňka. Ke sportování je zde hala BIOS. Důležitou službou je Studijní a tiskové středisko a školní knihovna.

Učitelé ve škole realizují mnoho projektů, kterými napomáhají ke zlepšení odborné i jazykové výuky a studijního prostředí ve škole.
Mezi důležité a zajímavé projekty patří projekt ERASMUS+, který umožňuje realizovat zahraniční odborné stáže. Prostřednictvím projektu IROP škola vybavila dílny a laboratoře soustruhy a CNC obráběcími stroji. Díky projektu IKAP škola zmodernizovala výuku automatizace a mechatroniky, umožnila žákům exkurze do výrobních podniků, učitelům nabídla spolupráci s kolegy z jiných středních škol a žáky ZŠ i děti z MŠ přivedla do školních dílen.

V současné době se chystáme na aktivity projektu IKAP II, ve kterém budeme realizovat odborné stáže pedagogů, exkurze do podniků a přednášky odborníků z praxe. Žáci se také mohou těšit na práci s novým vybavením do učebny výpočetní techniky.

 

 

P_25 Písemná a elektronická komunikace

P_25 Laboratoř automatizace

P_25 Lyžařský kurz

P_25_Aula

P_25 Sportovní hala

P_25 Odborná přednáška

P_25 Školní dílna - montáž