loader

PŘEDSTAVUJEME VÁM PARTNERY PROJEKTU IKAP II

partner číslo 22: Střední škola designu a řemesel Kladno, příspěvková organizace

U nás naleznete svůj talent.

 

Školu vystihuje heslo „U nás nalezete svůj talent". Přátelská odborná škola s individuálním přístupem k žákům a mnoha obory různých zaměření.

SŠDŘ Kladno má více než šedesátiletou tradici a historii. Původně zednické učiliště bylo založeno jako vzdělávací zařízení národního podniku PRŮMSTAV již v roce 1952. V roce 1964 získalo učiliště vlastní budovu v ulici U Hvězdy, kterou projektovali známí architekti 60. let manželé Machoninovi. Postupem času v sedmdesátých a osmdesátých letech k zedníkům přibyli tesaři a truhláři a v devadesátých letech po zrušení učiliště v Libušíně ještě potravinářské obory – cukráři a pekaři, a také krejčí. Po roce 2000 výrazně klesal zájem o obory učňovské a stoupal o obory maturitní. Ke střednímu odbornému učilišti se tak přidala střední odborná škola (SOŠ a SOU) se čtyřletými maturitními obory.
V posledních letech jsme se jako první státní škola v Kladně rozhodli zaměřit na maturitní obory umělecké. Již osmým rokem nabízíme obor Modelářství a návrhářství oděvů a od září 2018 také obor Design interiéru. Tím jsme v Kladně a okolí unikátní. Jak již náš dnešní název napovídá, nabízíme svým uchazečům studium klasických řemesel (cukrář, pekař, truhlář, tesař) i moderního designu v návrhářství oděvů i interiéru. Zároveň se snažíme obě strany propojit, tzn. řemeslo a design. Rozvíjet ruční práci a zároveň dbát na funkčnost i vzhled výsledných produktů.

Nabídka našich uměleckých oborů vychází z historie a tradice školy. Studenti umění řemesla (jako krejčí, truhlář) esteticky a umělecky povyšují. V oboru Design interiéru propojují předmět – kus nábytku a jeho funkce s estetikou a jeho zasazení do interiéru a architektury. V oboru Modelářství a návrhářství oděvů propojují předmět – kus oděvu a jeho funkčnost s estetikou a jeho zasazení do módy, do stylu a vkusu člověka.
Studentky oboru Modelářství a návrhářství oděvů jsou každoročně úspěšné při reprezentaci školy na soutěžích po celé ČR. V Jihlavě na soutěži „Mladý módní tvůrce", případně v Liberci na soutěži „Oděv a textil", a také v Lysé nad Labem na „Avantgardě". Je již pravidlem odvážet si z těchto soutěží přední umístění a ocenění.
Studenty obou uměleckých oborů připravujeme v rámci předmětů jako je výtvarná příprava (kde se vyučuje kresba, malba, stylizace, grafika), figurální kresba, dějiny umění nebo navrhování oděvů či interiéru nebo v rámci praxe v předmětech oděvní ateliér nebo ateliér designu. Je to především tvůrčí a umělecká práce, která má ale svá pravidla. Jedná se o přípravnou fázi k samotné specializaci v oboru, ve které mohou dále pokračovat na vyšších či vysokých školách nebo již v praxi v soukromé sféře v oděvních firmách či interiérových studiích, případně ve státní sféře, např. v divadle při navrhování kostýmů.

Učební obory jsou rozděleny do dvou směrů. Odborný výcvik potravinářských oborů Cukrář(ka) a Pekař(ka) probíhá na pracovišti především u smluvního partnera, popřípadě ho zajišťujeme také v jiných cukrárnách v Kladně i v okolních městech.

Studenti prvního ročníku dřevařských oborů Truhlář a Tesař navštěvují odborný výcvik v budově školy, případně na odloučeném pracovišti nedaleko školy. Ve vyšších ročnících mohou žáci vykonávat výcvik v různých partnerských firmách v Kladně a okolí. Spolupracujeme s celou řadou firem a organizací a snažíme se našim žákům nabídnout širokou škálu možností, aby byli co nejlépe připraveni do pracovního života.
Mají na výběr spoustu partnerů, u kterých mohou načerpat praktické zkušenosti. Absolventi všech tříletých učebních oborů mají navíc možnost pokračovat ve dvouletém nástavbovém maturitním studiu.
U našich studentů se vždy snažíme probudit lásku ke svému oboru a řemeslu a zachovat ji během celého studia. Pokud mají k řemeslu úctu a práce je uspokojuje, pokračují v ní pak dál ve svém profesním životě, a to je pro nás ta největší odměna.

SŠDŘ Kladno je součástí různých evropských projektů, konkrétně projekt IKAP II se zaměřuje na zvyšování kvality výuky a její modernizaci, profesionální práci pedagogů s různorodou charakterovou a intelektuální škálou studentů, schopnost propojovat různé obory a znalosti do provázaných vědomostních celků. V našem projektu jsme konkrétně zaměřeni na podporu odborného vzdělávání:

 • zapojením odborníka praxe do výuky;
 • stáží pedagogů u zaměstnavatelů;
 • personální podporu koordinátora, který spolupracuje se zaměstnavateli a kariérového poradce, který spolupracuje s žáky napříč obory a doučování žáků.

Nabídka oborů SŠDŘ Kladno
ČTYŘLETÉ maturitní obory:

 • Modelářství a návrhářství oděvů
 • Design interiéru
 • Nábytkářská a dřevařská výroba

TŘÍLETÉ učební obory s výučním listem:

 • Cukrář/ka
 • Pekař/ka
 • Truhlář
 • Tesař

DVOULETÉ nástavbové maturitní studium:

 • Technologie potravin (pro vyučené cukráře, pekaře, kuchaře)
 • Nábytkářská a dřevařská výroba (pro vyučené truhláře, čalouníky)
 • Stavební provoz (pro vyučené tesaře, zedníky, instalatéry)

 

P_22_foto škola srpen 2020

P_22_foto obor M_Modelářství a návrhářství oděvů

P_22_foto obor tesař

P_22_foto obor curkář-ka

P_22_foto obor pekař