loader

PŘEDSTAVUJEME VÁM PARTNERY PROJEKTU IKAP II

partner číslo 20: Gymnázium Jana Palacha Mělník

Patříme k největším mělnickým školám.

 

Gymnázium Jana Palacha Mělník je střední všeobecně vzdělávací školou s více než stoletou tradicí. Bylo založeno v roce 1910 jako komunální reálné gymnázium. Škola se intenzivně hlásí k odkazu Jana Palacha, který byl žákem školy v letech 1963 - 1966, nejen tím, že od roku 1990 nese čestný název Gymnázium Jana Palacha, ale i pravidelným pořádáním projektového dne Jan Palach.

Do roku 1995 gymnázium sídlilo v původní historické budově v centru města, nyní se nachází v rozsáhlé prosvětlené budově z roku 1996 v areálu plném zeleně v blízkosti centra města. Počtem žáků patří k největším mělnickým středním školám. Od roku 1990 studují žáci jak ve čtyřletém, tak i v osmiletém studijním oboru.

Budova poskytuje dostatek prostoru pro kmenové učebny osmi tříd osmiletého oboru a osmi tříd čtyřletého oboru. Škola je moderně vybavená, samozřejmostí je IT technika ve všech třídách, laboratoře umožňují ověřit si poznatky v praxi. Vedle toho má většina předmětů své odborné učebny - areál biologie se sbírkami a laboratoří, areál chemie se sbírkami, váhovnou a laboratoří, areál fyziky se sbírkami a laboratoří, učebna zeměpisu, areál IVT (dvě počítačové učebny, laboratoř virtuální reality, 3D tiskárny, rozsáhlá sbírka robotů a laserový plotr), učebny cizích jazyků, areál výtvarné výchovy s hrnčířským kruhem a keramickou pecí. Škola nabízí také kvalitně vybavenou knihovnu se studovnou.
Tělesná výchova a sport má ve škole možnost využívat moderní sportovní halu pro míčové sporty, tělocvičnu a venkovní areál s běžeckou dráhou a hřištěm.

Škola je plně pokryta wifi sítí a používá cloudovou platformu G Suite pro vzdělávání. Každý žák má svůj účet a přístup ke všem aplikacím, které tento systém nabízí, například e-mail, neomezené úložiště, nástroje pro tvorbu dokumentů, tabulek a prezentací i virtuální učebny s materiály k výuce.

Škola se zapojuje do celé řady projektů jak vzdělávacího charakteru, tak projektů, ve kterých má šanci podpořit pedagogické pracovníky v jejich profesním i odborném růstu či modernizovat vybavení školy. Mimo jiné jsme zapojeni do projektu IKAP II jako spolupracující partner, což znamená: účast na řadě vzdělávacích a rozvojových akcí pro pedagogy (dle vybrané aktivity projektu) a možnost výběru ICT a dalšího technologického vybavení z připravené nabídky (v návaznosti na vybrané aktivity projektu).


Gymnázium Jana Palacha patří ke středním školám se všeobecným zaměřením a s velkou mírou volitelnosti předmětů v posledních ročnících studia. Snahou je propojit výchovnou a vzdělávací službu, prioritou je rozvoj dovedností před nárůstem faktografických vědomostí, rozvoj osobnostního vývoje žáků a dobré interpersonální vztahy. Škola připravuje žáky k dalšímu studiu na vysoké škole, výjimečně k pomaturitnímu studiu. Na vysoké školy se hlásí pravidelně 100% absolventů, míra úspěšnosti je téměř stoprocentní.
Nezanedbatelné je i budování pozitivního přístupu ke vzdělávání jako základní podmínce k celoživotnímu učení.

P_20 budova

P_20 foto

P_20 foto 2