loader

PŘEDSTAVUJEME VÁM PARTNERY PROJEKTU IKAP II

partner číslo 19: Obchodní akademie Vlašim

Naše studijní nabídka je skutečně pestrá.

 

Obchodní akademie ve Vlašimi byla založena v roce 1991 jako první střední odborná škola ekonomického zaměření na Benešovsku. Pro žáky devátých tříd základních škol připravila pro školní rok 2021/2022 dva studijní obory – Ekonomické lyceum a Obchodní akademie (se čtyřmi zaměřeními).

V oboru Ekonomické lyceum je zahrnuto širší všeobecné vzdělávání s důrazem na matematiku a cizí jazyky, přičemž je zde i důkladná příprava žáků pro zvládnutí přijímacího řízení a studia na vysokých školách. Velkou výhodou je, že v případě nástupu do zaměstnání má absolvent ekonomického lycea díky studiu základů odborných ekonomických předmětů kvalifikaci absolventa odborné školy.

Studijní obor Obchodní akademie zaměření Ekonomika a podnikání klade největší důraz na ekonomiku, účetnictví, právo a cizí jazyky. V zaměření Cestovní ruch žáci navíc získávají odborné znalosti v předmětech: řízení a provoz cestovních kanceláří, cestovní ruch, průvodcovství, management cestovního ruchu. Profilovými předměty zaměření Zahraniční obchod a mediální komunikace jsou zahraniční obchod a jeho management, základy mezinárodního práva, zahraniční korespondence v cizím jazyce a mediální komunikace. Mezi specializované předměty zaměření Informatika v ekonomice oboru Obchodní akademie patří ekonomické simulace, informační a komunikační technologie, počítačové sítě a datové komunikace, tvorba multimediální grafiky, algoritmizace a databáze, základy programování, webové aplikace, elektronické publikování.

Po celou dobu studia se žáci všech oborů a zaměření učí dva cizí jazyky z nabídky: angličtina, němčina, ruština. Ve 2. a 3. ročníku povinně absolvují odbornou praxi. V rámci výuky si žáci vybírají i jeden z nabízených volitelných předmětů – žurnalistika, fiktivní firma, projekty, matematický seminář, počítačové sítě a komunikace.
Obchodní akademie Vlašim je již více než čtvrtstoletí také úspěšně zapojena do mezinárodních výměnných pobytů, ale tradičně je spojena i s dalšími akcemi, jako jsou například poznávací zájezdy do zahraničí, lyžařský a cykloturistický kurz, nejrůznější exkurze, přednášky, besedy, projektové dny, pravidelná účast na sportovních akcích, ekonomické a jiné znalostní soutěže i soutěže pořádané Středočeským krajem nebo Evropskou unií.

Škola je rovněž vedena jako „spolupracující partner" v projektu IKAP II. Bude do něj zapojena formou účasti na vzdělávacích aktivitách, které budou v rámci projektu realizovány partnery s finančním příspěvkem. Využili jsme i možnost zapojit se do dvou personálních šablon (Školní kariérový poradce a Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele). Zároveň bychom chtěli využít možnosti získat vybavení pro výuku digitální technologie – multimediální techniku, technologické vybavení učebny a sety pro virtuální realitu.

Záměrem školy je cílevědomá příprava žáků k úspěšnému zvládnutí státní maturitní zkoušky, přijímacího řízení na vysoké a vyšší odborné školy nebo k uplatnění na trhu práce v široké škále profesí. OA Vlašim je dlouhodobě jednou z nejlepších středních škol v regionu v úspěšnosti u maturit, i co se týče zaměstnanosti jejích absolventů.

 

P_19 foto