loader

PŘEDSTAVUJEME VÁM PARTNERY PROJEKTU IKAP II

partner číslo 18: Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno

Škola nás baví, chodíme sem rádi.

 

Jsme škola umístěná v centru Kladna. Ve škole v současnosti studuje 450 žáků v 18 třídách denního studia.
Součástí školy je ve vedlejší budově umístěný Domov mládeže, ve kterém je nyní ubytováno 110 vysokoškoláků a 30 středoškoláků, a také školní jídelna.

Naše motto

Naším mottem je „Škola nás baví, chodíme sem rádi". S tímto mottem se ztotožňuje většina žáků i učitelů. Všichni se snažíme dělat vše pro to, aby motto platilo pro všechny, aby se žákům ve škole líbilo a získali potřebné znalosti a dovednosti. A myslíme, že se nám daří, jsme škola přátelská, žáci jsou naši partneři.

Vybavení školy

Škola je vybavena moderně. Ve škole je celkem 5 učeben výpočetní techniky, z toho 2 s kapacitou 32 počítačů a 3 s kapacitou 17 počítačů. Počítači s dataprojektory jsou vybaveny všechny ostatní učebny a také všechny kabinety.
Součástí školy je stavební laboratoř a stavební dvůr, které jsou využívány pro výuku odborných předmětů oboru Stavebnictví. Ve škole jsou dále moderně vybavené odborné učebny pro výuku fyziky, chemie a biologie a odborných předmětů. V rámci výuky jsou používány tablety s výukovými aplikacemi.

Součástí školy je nově zrekonstruované hřiště a tělocvična.
Škola disponuje prostornou školní aulou, vybavenou moderní technikou. V aule jsou pořádány kulturní vystoupení a přednášky pro větší počet žáků.
Pro výuku jazyků je ve škole speciální učebna vybavena počítači, televizorem a DVD přehrávačem.
V celé škole je bezdrátový WIFI přístup k internetu. Žákům je povoleno používání vlastních notebooků a tabletů.

Projekty a další aktivity školy

Škola je partnerem projektu IKAP II. V rámci tohoto projektu by měla být škola vybavena novými notebooky, počítači a interaktivním projektorem. Dále bude zřízena nová učebna virtuální reality. V rámci mobilit budou realizovány výjezdy pedagogických pracovníků do zahraničí. Dále bude realizováno doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a ve škole budou pracovat karieroví poradci.
V rámci tohoto projektu se učitelé zúčastní vzdělávacích seminářů a kurzů.

Škola byla zapojena do projektu IKAP I a spolupráce v rámci tohoto projektu byla naprosto perfektní. Moc se těšíme na spolupráci při realizaci aktivit IKAP II.

Jsme zapojeni i do dalších projektů, např. Erasmus, Šablony, v etapě udržitelnosti v projektu „Podpora technického vzdělávání". Jsme partnerem projektu MAP a ředitel školy je členem týmu Strategie udržitelného rozvoje Kladna do roku 2030 – oblast školství.

Škola úzce spolupracuje nejen se svým zřizovatelem, ale též s dalšími školami (základními, středními i vysokými) v celém regionu, s firmami a institucemi.

V rámci mimoškolní činnosti ve škole pracuje dramatický kroužek, založili jsme školní kapelu. Našim cílem bylo otevření dalších zájmových kroužků a aktivit – z důvodů uzavření škol bude toto realizováno v příštím školním roce.

Veškeré informace o dění ve škole naleznete na našich stránkách www.sosik.cz. V případě potřeby se na nás můžete kdykoliv obrátit, jak telefonicky tak emailem.

P_18 foto

P_18 foto 2

P_18 foto 1