loader

PŘEDSTAVUJEME VÁM PARTNERY PROJEKTU IKAP II

partner číslo 15: Střední průmyslová škola stavební Mělník

Postav si svou budoucnost.

 

Střední průmyslová škola stavební v Mělníku byla založena v roce 1953 nedaleko centra města. V té době měla velmi nedostačující vybavení, chyběla tělocvična i internát a disponovala pouhými čtyřmi učebnami, sborovnou a kanceláří.

Když se přeneseme do současnosti, stále to zůstává škola, která ctí tradici, ale zároveň jde rozhodně s dobou. Tři učebny vybavené pravidelně obměňovanou výpočetní technikou, plotry, 3D tiskárnou, 3 jazykové učebny, moderní nábytek v kmenových třídách – to je jen malá ochutnávka našeho vybavení. A protože „kovářova kobyla" u nás nechodí bosa, tak budujeme a vylepšujeme a stavíme: bezbariérová plošina, zateplení budovy, nová okna, podlahy, vymalované třídy, zmodernizovaná tělocvična i domov mládeže – studenti opravdu mají dostatek příležitostí sledovat v přímém přenosu to, o čem se učí.

Pro studenty prvního ročníku každoročně organizujeme adaptační kurz, v průběhu celého školního roku čeká na všechny ročníky řada exkurzí, lyžařský kurz, kromě maturitního plesu již několik let pořádáme i reprezentační ples, natáčíme videa, můžete nás sledovat na Facebooku a Instagramu. Rádi si zasportujeme, a když jde o dobrou věc, jako například při běhu Run and Help, tak se do sportu vrháme s ještě větší radostí.

Na mělnické SPŠS nezačíná kontakt s prvními ročníky ani prvního září, ani červnovou schůzkou s rodiči budoucích studentů, dokonce ani přijímací zkoušky nejsou úplný začátek. Žáci osmých a devátých ročníků základních škol nás mohou poznat dříve. Pokud nepočítáme pravidelné Dny otevřených dveří a Projektové dny, žáci devátých tříd si k nám chodí zkusit přijímací zkoušky nanečisto.

Jste na základní škole a chcete trochu předběhnout v čase? Pak je tu akce „Na jeden den středoškolákem". Na jeden den tak lze vyměnit lavici základní školy za tu středoškolskou. Pro žáky devátých ročníků umožňujeme zapojit se na celý den do výuky a zažít si, jaké je studovat naši školu. Stačí si zavolat a domluvit se. Pořád málo? Co tedy „Odpoledne na Stavebce"? Přijít si zkusit "zaprojektovat" s využitím softwaru pro stavaře a architekty? Ano, tohle vše je u nás možné. Naše škola ale není pouze o tom, že žáci ze základních škol po těchto návštěvách u nás začnou studovat. Na druhé straně jsou to naši výborní absolventi, kteří se pak na „svou" školu vrací učit, a stávají se tak kolegy svých dřívějších pedagogů. Těžko si lze představit lepší ocenění.

Školní vzdělávací programy Stavitelství a architektonická tvorba a Pozemní stavitelství jsou nastaveny tak, aby studenti získali co nejvíce vědomostí v oboru stavebnictví. Připravují se tím pro projekční kanceláře, stavební provoz i veřejnou správu.

Aby se ze studentů stali kvalitní odborníci připraveni nejen teoreticky, ale aby zvládli vše uplatnit ve svém budoucím povolání, mají možnost i praktické výuky. Spolupracujeme i s významnými firmami v regionu. Zároveň jsme partnerem projektu Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje, a díky tomu budeme moci realizovat doučování pro naše žáky ohrožené školním neúspěchem, vyzkoušíme tandemovou výuku, žákům bude k dispozici kariérový poradce a pedagogové budou moci čerpat inspiraci na zahraničních školách.

 

P_15 SPŠS Mělník

P_15 Exkurze BB centrum 3.A

P_15 Tělocvična

P_15 Exkurze Cukrovar 4.A

0_15 Domov mládeže

P_15 Maturitní ples 4 (1)